Guia

Curs telemàtic que té per finalitat oferir una formació bàsica per als tutors i les tutores del cicle superior, i altres mestres de primària que estan dins el programa eduCAT 2.0. L'espai de treball del curs, el lloc on es desenvolupen les activitats i es fa el seguiment, és l'aula virtual corresponent que s'ubica en l'entorn de formació del professorat Odissea.

Presentació

La finalitat d'aquest curs és oferir estratègies i aplicacions als tutors i les tutores de cicle superior de primària per al treball i la gestió de l'aula amb suport digital.

Objectius

Els objectius generals d'aquest curs són:

 • Conèixer el programa eduCAT 2.0 i els espais d'informació, acompanyament i formació corresponents.
 • Comunicar-se i col·laborar en entorns digitals.
 • Integrar estratègies de treball en línia a l'aula.
 • Oferir estratègies i possibilitats d’ús dels sistemes de projecció interactiva a l'aula.
 • Explorar els principals recursos educatius disponibles, especialment els produïts i compartits per docents i alumnat.
 • Seleccionar de manera crítica materials didàctics per a l'aula digital, tot respectant la propietat intel·lectual.
 • Dissenyar activitats d'aprenentatge per a l'aula digital i publicar-les utilitzant una llicència de continguts adequada.
 • Actuar de forma responsable i segura en entorns digitals.
 • Donar eines als docents per poder fer l'acompanyament adequat a les famílies.

Continguts

Els continguts es presenten en quatre mòduls:

 • Mòdul 1: Gestió de l'aula amb suport digital
  • Programa eduCAT 2.0 i espai d'acompanyament
  • Currículum i competència digital
  • Organització de l'aula digital i suport a l'aprenentatge
  • Gestió de l'aula amb suport digital
 • Mòdul 2: Aplicacions didàctiques dels sistemes de projecció interactiva
  • Els sistemes de projecció interactiva
  • Els sistemes de projecció interactiva en els processos d'ensenyament i aprenentatge
  • El programari de gestió de les pissarres digitals i els projectors interactius
  • Recursos per potenciar l'ús dels sistemes de projecció interactiva a l'aula
 • Mòdul 3: Gestió dels materials i disseny d'activitats didàctiques
  • L'entorn digital de treball
  • Aplicacions i serveis (I): Per cercar i trobar. Per crear i editar
  • Aplicacions i serveis (II): Per compartir i comunicar-se
  • Suport a l'aprenentatge
 • Mòdul 4: Seguretat a Internet i orientacions a les famílies
  • La propietat intel·lectual i les llicències de continguts
  • Seguretat a Internet. organismes i recursos per navegar sense riscos
  • Les noves tecnologies i les famílies. Orientacions
  • Les noves tecnologies i les famílies. Compromisos

Aquests mòduls estan dissenyats amb unes pràctiques que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat i el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

Activitats

A les pràctiques trobareu propostes de treball destacades ("Exploreu", "Practiqueu") que no s'han de lliurar però us seran molt útils a l'hora de fer les activitats que acompanyen cada mòdul i que s'enuncien, es realitzen i es lliuren a través de l'aula virtual del curs.

Les activitats de cada mòdul es presenten directament a l'aula virtual a un document anomenat "Encàrrec de feina del mòdul xx". Una vegada lliurades la persona formadora les revisa i envia la valoració a través d'una tasca anomenada "Mòdul xx - Tasques que s'han superat". Per superar el curs cal haver lliurat i superat totes les activitats proposades a l'aula virtual, inclòs el projecte, que ha de rebre una valoració positiva.

Rebreu informacions addicionals i orientacions sobre les activitats i la seva valoració directament de la persona formadora a través del Tauler d'anuncis del curs.

Els temps de dedicació previstos inicialment per a les activitats del curs estan recollits a la taula següent. Són dades orientatives. Segons els aprenentatges paral·lels que us calguin per fer-les i el grau d'aprofundiment amb què vulgueu treballar-les, la dedicació final pot ser superior.

Mòdul Activitat Temps previst (h)
M1 Lectura dels materials 2
Presentació i edició del perfil 0,5
Creus que el treball amb les eines digitals permet una major flexibilitat a les aules? Fòrum 1
Creació del grup de treball Fòrum 0,5
Situacions problema - Fòrum de preguntes i respostes 1
M2 Lectura dels materials 2
Base de dades de recursos per a SPI Tasca 1
Participació en el fòrum grupal 0,5
Elaboració d'una proposta didàctica per a desenvolupar amb SPI Tasca 2
M3 Lectura dels materials 2
Esquema de l'Entorn Personal d'Aprenentatge, inicial i final Tasques 2
Resolució d'una situació real amb una aplicació Tasca 2,5
M4 Lectura dels materials 2
Triar una llicència de contingut Tasca 0,5
Situacions habituals als centres Qüestionari 1
Participació en el fòrum grupal 0,5
Document per a les famílies Tasca 1
Projecte Elaboració del projecte 8

Coneixements previs

Per fer aquest curs es requereixen uns coneixements informàtics bàsics i unes destreses fonamentals en el domini d'aplicacions i entorns digitals. Cal tenir assolida una competència digital bàsica i haver-se familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, instal·lar programes, navegar per Internet o enviar correu electrònic…

Requeriments tècnics

Els propis d'una aula equipada seguint les directrius del programa eduCAT 2.0 primària.