Revista digital


L'elaboració i distribució de la revista de centre té molts ingredients motivadors que afavoreixen l'esperit de permanència al col·lectiu escolar, a la identitat col·lectiva del centre. Si la redacta i maqueta un grup d'alumnes fomenta, a més, el treball col·laboratiu amb la finalitat de descobrir, debatre, investigar i integrar els continguts en el format escollit, ja sigui paper imprès com format digital.

L'accés i l’ús d’Internet en els centres educatius ha proporcionat un gran ventall de possibilitats per a l'elaboració de revistes escolars digitals, de manera que es pot estalviar la impressió en el centre però sense perdre el format estàndard de revista escolar.

A més hi ha altres avantatges en l'elaboració digital de la revista:

  • difusió àmplia (en el web de centre, dels serveis educatius, en el portal XTEC…)
  • accés a la revista en qualsevol moment i lloc
  • integració d'elements multimèdia
  • ….

Actualment, són factibles molts programes i moltes eines per editar les revistes dels centres.


Exemples de revistes

Continguts que veurem: