Entorns digitals


La publicació respon a la necessitat de compartir els materials de creació, el producte final o el procés en sí d'un projecte d'aula.

Hi ha diferents moments en els que es pot produir aquesta publicació tenint en compte les fases del projecte.

Fases del Projecte:

Elecció

Planificació

Realització

Avaluació

Propostes

En tot moment a les activitats que es generen d'un projecte d'aula hi apareix l'avaluació permanent per tal de definir i redefinir el projecte en segons les necessitats o els nous inputs que apareguin degut a la publicació i al fet de compartir el procés.

Amb la metodologia de projectes els alumnes creen contingut posant èmfasi a la fase del procés. Per aquesta raó, cal tenir en compte el moment de l'elaboració del projecte. És indispensable que el grup de treball pugui COMPARTIR en diferents moments allò que està creant per tal de rebre la interacció d'altres grups o dels propis companys. Això ajudarà a la reelaboració del material.

El fet de compartir el projecte o l'objecte de creació facilita el treball col·laboratiu i cooperatiu entre els membres del grup de treball i aporta un feed-back entre tots els altres equips que poden donar més informació que, a la vegada, s'afegeix a l'avaluació contínua i que pot replantejar el camí que ha de seguir el projecte.

Per aquesta raó cal pautar la base del projecte però donant un marge de flexibilitat per a poder entomar algunes necessitats o nous reptes que puguin sorgir durant el procés sense perdre l'objectiu de vista.


Compartir el procés de treball

Dins de qualsevol projecte és essencial COMPARTIR el procés del projecte amb els companys.

Una de les eines per a compartir el projecte són les digitals a l'aula. I en aquests últims anys, els dispositius mòbils permeten una reagrupació a l'aula o fora d'aquesta més adient per al treball cooperatiu i col·laboratiu. Dins de l'aula podem emprar programes i aplicacions per treballar al núvol però també podem generar material per compartir en xarxa per tal que sigui obert a altres entitats com aules, escoles i públic que puguin generar un retorn i fins i tot ser-ne usuaris (passius o actius) de la creació del projecte (treball en xarxa).

Es potencia l'Aprendre a aprendre a partir del treball per projectes, de l’autonomia i la iniciativa personal. L’avaluació constant i l’acceptació de l’error com a part intrínseca per a l’aprenentatge per poder encaminar i dur a bon port l’actuació final que es planteja l'alumnat. L’ús de les eines digitals i tecnològiques permeten la descoberta d’ús i l’assaig-error per a l'assoliment dels objectius d'un grup de treball.

Entre totes les aplicacions i eines 2.0 que es poden emprar a l'aula es faciliten a continuació algunes propostes que tenen en compte la PUBLICACIÓ per a compartir la tasca diària entre els propis membres de l'alumnat.


Fase inicial

(Drive, Google Classroom…)

Propostes: En aquest moment, emprant diverses dinàmiques de grup, l'alumnat exposa idees i propostes de projecte. Des del BrainStorming fins a l'exposició davant del gran grup de les idees hi ha un acompanyament i recolzament amb les eines digitals per a la publicació en entorns digitals.

BrainStorming:

Wordle http://www.wordle.net/

Padlet https://padlet.com/

Posada en comú de les propostes generades pels petits grups:

 • Presentacions:

Prezi https://prezi.com/

Drive (Google Slides) web: https://www.google.com/slides/about/ Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.slides&hl=es AppStore: https://itunes.apple.com/us/app/google-slides/id879478102?mt=8

Vídeos:

{{:cmd:tac:publicaciodigital:entorndigital:kahoot.png?100|Animoto https://animoto.com/

Animacions:

Powtoon https://www.powtoon.com/home/g/es/Elecció: el sondeig

Kahoot: Controlador per participar als jocs de Kahoot, una plataforma d'aprenentatge basada en jocs de preguntes i respostes. Kahoot permet que tant docents com alumnes investiguin, creïn, col·laborin i comparteixin coneixement a través d'un procés de gamificació.Però podem dotar aquesta aplicació d'un ús d'enquesta de l'aula per a fer un sondeig en l'elecció d'una proposta.

Google Forms: Formularis (anònims o nominatius) per a recollir l'elecció de l'aula en un moment inicial de la fase per a poder després plantejar un debat per a escollir la proposta de projecte de forma consenduada amb el gran grup.

Entre les propostes del grup caldrà que cadascú defensi la proposta i que el grup en triï una de forma consensuada.


Planificació

Google Sheets (graella organitzativa)

Google Docs
Cada grup s’organitza en els següents aspectes: Per a cada una d’aquestes fases cal decidir:

 • Què farem?
 • Com ho farem?
 • Quan ho farem?
 • On ho farem?
 • Qui de nosaltres és el responsable?
 • A qui podem demanar ajuda?
 • Quin material necessitarem?

I per això s'organitzaran en els següents apartats:

 • Càrrecs
 • Temporització
 • Material necessari
 • Espai
 • Horari

Per això caldrà oferir als alumnes un espai on pugui reflexionar sobre aquests ítems dels que ha de constar una planificació i a partir d’aquests elaborar una graella per a que el secretari de cada grup pugui dur la supervisió de tot el procés.

Wunderlist:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wunderkinder.wunderlistandroid&hl=es

iOS: https://itunes.apple.com/es/app/wunderlist-lista-de-tareas/id406644151?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

Google Keep:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.keep&hl=es

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/google-keep-notes-and-lists/id1029207872?mt=8

Google Calendar: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar&hl=es

iOS: https://itunes.apple.com/es/app/google-calendar-aprovecha/id909319292?mt=8Fase de realització

Drive- Google Classroom

Book Creator http://bookcreator.com/

És l’execució, pròpiament dita, del projecte que havíem planificat. Segons el tipus de projecte, pot tenir lloc en un dia concret o al llarg de vàries setmanes. La realització és dels nens i nenes des del principi fins al final. Ells són els protagonistes de la seva història, dividint-se les funcions de la manera que ells creguin més oportuna.

Mentre duri el projecte, hi haurà moments en què caldrà que els caps estimulin els alumnes recordant-los els compromisos adquirits i transmetent-los en tot moment alegria, satisfacció per la feina ben feta, bon humor, ànims i, sobretot, no deixant-se atrapar pel mateix desànim dels nois.

Si a mig projecte veiéssim que trontolla, cal fer una parada i iniciar un procés de revisió que airegi els problemes i ajudi a prendre un nou ritme.Fase d'avaluació

SlideShare Animoto

Altres aplicacions per realitzar presentacions:

Toolbox http://toolbox.mobileworldcapital.com/apps/android/search?q=presentacions

Avaluació continuada: en diferents fases del projecte caldrà anar fent aturades per redefinir el projecte, el treball i la reorganització dels aspectes que hagin quedat pendents o que calguin revisar per tornar a refer en base l’avaluació permanent del projecte.

Avaluació final: Avaluació de tot el procés del projecte, de totes les seves fases, del petit grup. Avaluació de la producció o finalitat del projecte amb els aspectes a millorar per a la propera edició. Per tant, COMPARTIR serà indispensable segons el moment del projecte.


Publicació en Entorns digitals + Xarxes Socials

 • Publicació en entorns digitals (Google Apps: Drive, Classroom…, plataforma d'escola o aula): a l'inici del projecte Fase Inicial, i a la fase de realització per a compartir amb el propi grup el treball col·laboratiu i cooperatiu.
 • Publicació a les xarxes socials (web d'escola, Pinterest, Instagram, Twitter, Facebook…) o Xarxes obertes com Flickr, SlideShare, Youtube…), : presentació del material creat o l'objecte del projecte com a expositor i a la vegada com a avaluació continuada per a retornar a la fase de realització si d'escau alguna modificació.

A la majoria de les aplicacions amb les que podem treballar a les escoles s'ofereix l'opció Share per compartir a les xarxes el material creat.

PINTEREST: repositori https://www.pinterest.com/ https://es.pinterest.com/biblioelsagrer/

SlideShare. compartir presentacions

Youtube: publicar vídeos, editar-los (subtítols, música, estabilitzador d'imatge…) a través d'un canal de l'aula o l'escola. Està vinculat a un correu Xtec o Gmail.

Flickr: publicació de fotografies