Glossari


TWITTER:

Tuit o piulada (anglès, Tweet): Missatge curt, amb un nombre de caràcters limitat, publicat instantàniament en un microblog.

piular o tuitejar? piulada o tuit? Com es diu tweet en català? Resposta piular o tuitejar piulada o tuit Per fer referència a l'acció de publicar en una xarxa social, com ara el Twitter, un missatge amb un nombre reduït i limitat de caràcters de manera instantània, en català es fa servir la denominació piular, que és la traducció del verb anglès to tweet. Per exemple: He deixat de seguir-lo perquè sempre piula notícies escabroses.

A partir del verb piular es pot formar el derivat repiular (en anglès, to retweet), que designa una acció també molt habitual en aquesta xarxa social: publicar un missatge ja publicat anteriorment per una altra persona. Per exemple: Ho he repiulat perquè m'ha semblat interessant.

La forma piulada es refereix al missatge en concret, de la mateixa manera que els derivats piulaire i piulador, piuladora serveixen per designar la persona que publica la piulada. Per exemple: La informació ens ha arribat per mitjà de les piulades dels manifestants, M'interessa tot el que diuen els piuladors d'esports.

Igualment en tots aquests casos també es poden fer servir les formes tuitejar (o retuitejar), tuit, tuitaire i tuitejador, tuitejadora.

Etiqueta (en.,Hashtag):Conjunt de caràcters encapçalats d'un símbol de coixinet (#), sobre el qual es pot fer clic, que serveix per a accedir a un contingut indexat per categories o temes en un microblog.