Presentacions multimèdia

La presentació multimèdia és un recurs audiovisual. El seu objectiu és complementar i millorar la nostra exposició o intervenció, mitjançant l’ús de suports visuals i/o sonors, per fer més entenedora i atractiva l'exposició.

És un recurs que ens permet treballar d’una manera directe les competències digitals i lingüístiques.

Teniu a la vostra disposició eines, programes i aplicacions, per crear presentacions multimèdia. Algunes de ben segur les coneixeu, d'altres són més novedoses.

Les presentacions es creen per facilitar l’arribada del missatge expositiu. Al vostre abast teniu eines per ajustar-lo al context comunicatiu.

Amb l’evolució de les tecnologies, hi ha un ampli ventall d’opcions per crear les presentacions multimèdia. Algunes d'aquestes opcions són recursos en línia, per tant no cal fer la instal·lació de cap programa i permeten l'accès des dels dispositius mòbils.

La diversitat de recursos, les eines i les alternatives no poden ser recollides en un espai fixe, ja que demanaria un actualització gairebé diària dels recursos.

Us proposem però, algunes de les opcions més conegudes per crear presentacions multimèdia originals i personalitzades, amb recursos senzills i d'ús gairebé intuïtiu.


Continguts que veurem: