Edició de vídeo digital


L'edició de vídeo és un procés mitjançant el qual s'elabora un treball audiovisual manipulant fragments de vídeo, prèviament enregistrats, fotografies, gràfics, àudios, efectes digitals, text…


Amb l'ordinador

Una vegada feta la gravació de vídeo, amb una càmera digital o un dispositiu mòbil, i descarregat l'arxiu a l'ordinador, trobem diferents programes per fer-ne l'edició des de l'ordinador:

Openshot: programa dissenyat per crear i editar de vídeo amb codi obert. Combina fàcilment múltiples videoclips, sons i imatges, exportant el resultat a diferents formats de vídeo. Compatible amb Windows, Mac i Linux. Manual

Windows Movie Maker: aplicació gratuïta per editar vídeo de forma senzilla. Permet arrossegar els vídeos i les imatges que es volen inserir en el timeline, retallar els fragments a desestimar, inserir efectes, àudio i subtítols.Amb dispositiu mòbil

Tots els dispositius mòbils porten incorporada una càmera de fotos i de vídeo, així com una aplicació per enregistrar. Hi ha diferents apps que permeten manipular, editar i exportar aquest contingut audiovisual.