Racó dels contes


A qui va adreçat

Aquesta proposta no té franja determinada d’edat. Com veureu pot ser una activitat molt senzilla o molt complexa. Es pot fer amb alumnat d’educació infantil, de primària i d’ ESO.

Estudi/lloc on enregistrem

Si disposem d’estudi de ràdio, aquest serà la millor opció. Si no en tenim ho farem a un espai del centre, el més allunyat possible de fonts de soroll. En tots els casos farem la tasca en un moment en que la resta d’alumnat estiguin a les aules fent classe, per tal de minimitzar sons aliens a la nostra feina.

Material

  • Un dispositiu per a fer l’enregistrament que pot ser telèfon, tauleta, ordinador amb micròfon…
  • Un ordinador amb el programa Audacity instal·lat.
  • Si disposem d’una taula de mescles i diversos micròfons, podrem fer tot l’enregistrament com si fos en directe, minimitzant la posterior edició.
  • Serà depenent del material amb que comptem, que decidirem com fer la tasca.

Breu descripció

La mestra pot enregistrar la seva veu explicant un conte als infants de manera que aquests, quan facin racons, el puguin escoltar. Aquest enregistrament pot ser des de només la veu de la mestra fins a un conte amb veus de nens/es fent els diferents personatges, amb efectes, amb música… Cal tenir sempre clar quin és l’objectiu de la feina que farem i quin volem que sigui el producte final. També és de vital importància, saber/decidir, quin alumnat participarà. Tant l’edat com els coneixements previs de l’alumnat participant marcarà les possibilitats de la feina a fer.

En l’exemple "La tia Maria", podem escoltar un conte fet de manera col·laborativa entre un centre de primària i un de secundària. Les veus són d’alumnat de cicle inicial i l’edició, està feta per alumnat d’ESO.

El "Saint Georege's legend" està locutat per alumnat de cicle superior de primària. Fixeu-vos que en els crèdits finals consta tant la procedència de les il·lustracions com de la banda sonora.

La Tia Maria

Saint Georege's legend