Fer una creació, “Un noticiari diferent”


A qui va adreçat

Aquest taller és molt obert, depèn totalment de la creació radiofònica que vulguem fer. La participació dels i de les mestres serà més o menys necessària depenent de l’edat de l’alumnat i de quan acostumat estigui a treballar amb so/ràdio.

Estudi/lloc on enregistrem…

Si disposem d’ estudi de ràdio, aquest serà la millor opció. Si no en tenim ho farem a un espai del centre, el més allunyat possible de fonts de soroll. En tots els casos farem la tasca en un moment en que la resta d’alumnat estiguin a les aules fent classe, per tal de minimitzar sons aliens a la nostra feina.

Material

  • Un dispositiu per a fer l’ enregistrament dels arxius sonors, que pot ser telèfon, tauleta, ordinador amb micròfon…
  • Un ordinador amb el programa Audacity instal·lat, per tal d’editar els arxius, polint el que calgui, posant efectes, música…
  • Pot ser que ens calguin materials diversos per generar sons.
  • Sons de bancs de sons amb llicència lliure

Breu descripció

Podríem dir que és semblant al taller de contes, en la seva modalitat de conte escrit per l’alumnat, però en l’exemple que us posem, l’alumnat a fet una simulació com si, enmig d’un noticiari radiofònic, hi hagués interferències de… l’espai ???

Un noticiari diferent