Fer un noticiari


A qui va adreçat

Enregistrar un noticiari és una bona proposta per al cicle superior i per a l’ESO, de totes maneres l’alumnat dels altres cicles, inclòs educació infantil, poden fer aportacions.

Un noticiari pot ser una aposta de centre atès que pot recollir noticies dels diferents cursos, de les diferents matèries o departaments, de les AMPES…

Estudi/lloc on enregistrem…

Aquest format recull diferents maneres d’enregistrar. Una part pot ser d’estudi o del lloc habitual del centre on reunim les millors condicions possibles per a enregistrar, però també pot tenir enregistraments al carrer si tenim un reporter/a, o un enviat especial, que va qualsevol classe o espai del centre, al museu de la nostra localitat, a l’ajuntament, al pavelló, al teatre, al mercat…

Material

  • Un dispositiu per a fer l’ enregistrament dels arxius sonors, que pot ser telèfon, tauleta, ordinador amb micròfon…
  • Un ordinador amb el programa Audacity instal·lat, per tal d’editar els arxius, polint el que calgui, posant efectes, música…

Breu descripció

El noticiari és potser el format que més present té tothom, segueix sent molt habitual que en el cotxe portem la ràdio posada i escoltem les notícies. Tot i així és un bon inici que l’alumnat escolti diferents exemples. Pot ser una tasca a fer fora de l’escola, seguint el sistema flipped classroom, o classe inversa.

Caldrà després decidir quin tipus de noticiari volem, quins apartats tindrà i qui farà l’enregistrament de cada secció.

La classe que lidera el noticiari és la que demana/encarrega als altres grups les tasques concretes que els toca fer.

S'haurà de marcar una data de lliurament de la feina i quan ja es tinguin tots els arxius, fer l’edició.

És important treballar tot el tema de les sintonies, les ràfegues… Penseu que heu d’utilitzar músiques amb llicència Creative Commons o bé creacions pròpies. Mireu el taller 10.- Fem música per a la nostra emissora ràdio.

Hi ha centres que una vegada tenen tot el noticiari confegit, el pengen a la web del centre, altres el fan arribar a l’emissora municipal, i la ràdio del poble és qui l’emet.

Escolteu aquest exemple de noticiari:

Un noticiari