Propostes didàctiques


En aquest apartat s'ofereixen un seguit de propostes didàctiques que podeu posar en pràctica a les vostres aules. Aquestes propostes poden ser a qualsevol etapa educativa, tot i que en principi estiguin enfocades en una de concreta.

Escriure un guió, gravar una vez, editar un audio a l'Audacity, etc. són tasques facilment adaptables a qualsevol edad i a qualsevol cicle i etapa educativa.


Continguts que veurem: