Generar puzles amb l’aplicació de GenMagic.org


A qui va adreçat

Aquesta proposta és adequada per a l’alumnat d’educació infantil i primària. Si es genera un arxiu llarg, es podria fer també amb alumnat d’ESO. Com heu vist, pot ser una activitat senzilla o, si volem, una mica més difícil. Es pot fer doncs amb alumnat d’educació infantil, de primària i d’ESO.

Estudi/lloc on enregistrem…

Aquesta activitat no requereix massa condicions. Com sempre, si disposem d’estudi de ràdio, aquest serà la millor opció, però si no en tenim ho farem a un espai del centre, el més allunyat possible de fonts de soroll. En tots els casos farem la tasca en un moment en què la resta d’alumnat estiguin a les aules fent classe, per tal de minimitzar sons aliens a la nostra feina.

Aquesta activitat té dos moments molt diferenciats. En un primer temps, hem d’enregistrar arxius sonors, en el segon, generem els puzles, cosa que podem fer en qualsevol lloc en què tinguem els ordinadors.

Material

  • Un dispositiu per a fer l’enregistrament dels arxius amb els quals farem els puzles, que pot ser telèfon, tauleta, ordinador amb micròfon…
  • Un ordinador amb el programa Audacity instal·lat, per tal d’editar els arxius, polint el que calgui, posant efectes, música…
  • Si disposem d’una taula de mescles i diversos micròfons, podrem fer tot l’enregistrament com si fos en directe, minimitzant la posterior edició.
  • Serà depenent del material amb què comptem, que decidirem com fer la tasca.
  • Una vegada tinguem acabats els arxius, generarem els puzles sonors amb l’aplicació de programari lliure que ens ofereix GenMagic.org

Breu descripció

Per aquest taller ens caldrà enregistrar amb l’alumnat arxius de so amb els que generarem trencaclosques sonors amb una aplicació de programari lliure. Els arxius sonors podran ser del que ens vagi bé. Podem parlar de: contes, endevinalles, poemes, cançons, definicions, receptes, descripcions… allò que ens quadri amb la programació.