Creació de falques pels programes de ràdio de l’emissora del centre


A qui va adreçat

Aquest taller va adreçat al cicle superior de primària i a secundària en general.

Estudi/lloc on enregistrem…

Tornem a proposar l’ estudi de ràdio, serà la millor opció. Però si i no en tenim ho farem a un espai del centre, el més allunyat possible de fonts de soroll. En tots els casos farem la tasca en un moment en que la resta d’alumnat estiguin a les aules fent classe, per tal de minimitzar sons aliens a la nostra feina.

Material

  • Un dispositiu per a fer l’ enregistrament dels arxius sonors, que pot ser telèfon, tauleta, ordinador amb micròfon…
  • Un ordinador amb el programa Audacity instal·lat, per tal d’editar els arxius, polint el que calgui, posant efectes, música…
  • Si és el cas, instruments musicals, elements que puguin fer sons del tipus plàstica sonora (com s’ha mencionat a l’activitat 9) aplicacions per a generar sons.

Breu descripció

Una de les representacions més clares és la creació de falques sonores dels programes de ràdio que els alumnes faran a la seva emissora. En els exemples següents els alumnes només s’inventen el títol del programa i el seu contingut sense arribar a realitzar-lo mai. Fan, això si, un exercici de creació sonora inventant-se una falca per un programa hipotètic.

Falques Pinetons: