Creació d’una escena sonora


A qui va adreçat

Aquesta proposta és adequada per a l’ alumnat d’educació primària i d’ESO. L’alumnat d’educació infantil en pot ser usuari, és a dir, si creen l’escena companys d’altres cicles, els poden donar a escoltar als més petits, d’aquesta manera els petits desenvoluparan les seves habilitats auditives i els grans sabran si han aconseguit l’efecte desitjat en els oients.

Estudi/lloc on enregistrem…

Aquest enregistrament té unes característiques especials. Per crear l’ambient i l’escena que volem, necessitarem tenir diferents arxius obtinguts de diferents maneres. En algun cas ens caldrà un espai tipus estudi, però en altres haurem de capturar el so de la natura, el so que fa algun objecte concret en un indret concret, o crear-lo amb material diversos, agafar-lo de bancs de sons… Així doncs no hi ha un espai d’enregistrament definit.

Material

  • Un dispositiu per a fer l’ enregistrament dels arxius sonors, que pot ser telèfon, tauleta, ordinador amb micròfon…
  • Un ordinador amb el programa Audacity instal·lat, per tal d’editar els arxius que hem creat, polint el que calgui, posant efectes, música, silencis…
  • Si volem generar nosaltres els efectes, ens caldrà material adequat a l’efecte que volem crear.
  • Accés a bancs de sons amb llicència lliure.

Breu descripció

Volem crear un ambient sense que hi hagi cap conversa. Per generar una escena sonora, estarà bé que mostrem algun exemple a l’alumnat de manera que observin com, segons el que escoltem, som capaços de saber “què està passant” sense necessitat d’imatges ni paraules.

Podem demanar a l’alumnat que crei un ambient de diferents maneres:

- Agafant arxius lliures de la xarxa.

- Enregistrant els sons directament de la font natural.

- Generant ells/elles mateixes els sons.

Aquesta darrera opció, implica una pràctica anomenada plàstica sonora, que consisteix en recrear amb materials a l’abast de l’alumnat, el so que volen generar. En parlarem més a fons en la proposta 9.

Escolteu l'exemple fet enregistrant els sons de la font natural. Tot i ser un arxiu molt petit, no arriba al minut i mig, mireu la seva escaleta de gravació. En la columna “so que s’escolta” veureu que especifica en quin pla va cada so, primer pla 1p, segon pla 2p, tercer pla 3p i com és natural, també hi ha els silencis. A la tercera columna hi trobeu la font que ha produït el so.

d’ambient sonor

Temps So que s’escolta Produït per
0:00,000 a 0:06,420 Brunzit 1p Rellotge despertador
0:06,420 a 0:07,024 Silenci
0:07,024 a 0:12,765 Badalls 1p Aparell fonador.
0:12,765 a 0:17,373 Passes 1p Una persona
0:17,373 a 0:20,999 Persiana aixecant-se 1p Una persiana
0:20,999 a 0:21:679 Silenci
0:21:679 a 0:24,020 Finestra obrint-se 1p + pluja i ocells 2p Finestra corredissa
0:24,020 a 0:30,960 Passes 1p + pluja i ocells 2p Una persona
0:30,960 a 0:32,782 Porta que obre i tanca 1p Una porta
0:32,782 a 0:33,462 Passes 1p Una persona
0:33,462 a 0:43,822 Aixeta que raja 1p Aixeta oberta
0:43,822 a 0:40,714 Aigua 1p Mans fregant sota l’aigua 2p Aixeta oberta Mans
0:40,714 a 0:43,358 Esbufecs 1p Aparell fonador
0:43,358 a 0:47,285 Aigua a 2p i cops a la pica de 1p Aixeta oberta Got de vidre
0:47,285 a 0:48,343 Aigua rajant a 2p i soroll de got a 1p Got de vidre Aixeta oberta
0:48,343 a 0:50,534 Aigua rajant 2p i funda de raspall deixada sobre el marbre a 1p Aixeta oberta Persona destapant raspall
0:50,534 a 0:56,576 Aigua rajant 2p i raspallades bucals a 1p Aixeta oberta persona utilitzant el raspall dental
0:56,576 a 0:59,825 Aigua rajant 3p, raspallades bucals 2p i cantussejar a 1p Aixeta oberta Raspall bucal Aparell fonador
0:59,825 a 1:02,393 Aigua rajant 1p Aixeta oberta
1:02,393 a 1:05,263 Aigua rajant en 2n pla glopejos a 1r pla Aixeta oberta Persona glopejant
1:05,263 a 1:06,774 Aigua rajant 1p Aixeta oberta
1:06,774 a 1:07,001 Aixeta que es tanca 1p Aixeta
1:07,001 a 1:10,551 Porta que obre i tanca 1p Porta
1:10,551 a 1:12,892 Passes 1p Persona
1:12,892 a 1:17,727 Posar càpsula a la cafetera 1p Persona/Cafetera
1:17,727 a 1:25,960 Cafetera fent cafè 1p Cafetera
1:25,960 a 1:26,413 Silenci
1:26,413 a 1:27,622 Inspiració 1p Persona
1:27,622 a 1:29,737 Mmmmmmmm 1p Aparell fonador