Crear sons, plàstica sonora


A qui va adreçat

Aquest taller va adreçat a qualsevol nivell des de P3 fins a ESO

Estudi/lloc on enregistrem…

Tornem a proposar l’ estudi de ràdio, serà la millor opció. Però si i no en tenim ho farem a un espai del centre, el més allunyat possible de fonts de soroll. En tots els casos farem la tasca en un moment en que la resta d’alumnat estiguin a les aules fent classe, per tal de minimitzar sons aliens a la nostra feina.

Material

  • Un dispositiu per a fer l’enregistrament dels arxius sonors, que pot ser telèfon, tauleta, ordinador amb micròfon…
  • Un ordinador amb el programa Audacity instal·lat, per tal d’editar els arxius, polint el que calgui, posant efectes, música…

Breu descripció

En aquest taller el que farem serà, en horari de plàstica, confegirem objectes que facin son, l’exemple que tots coneixem és el Pal de pluja, o els cocos que simulen el galop del cavalls, però en podem fer molts altres. Sempre buscarem crear un so que els oients identifiquin, reconeguin.

So Pal de pluja

So galop de cavalls