Ràdio escolar

Incloure activitats amb ràdio i vídeo a les escoles permet treballar la llengua oral i escrita en tots els seus vessants. Són mitjans molt propers que motiven i engresquen als alumnes. Són eines fàcils de fer servir que no necessiten ni tecnologia específica ni coneixements complicats per als professors.

Treballar amb aquestes eines permet:

 • Fomentar el treball col·laboratiu.
 • Assignar i distribuir les feines, totes elles necessàries per al producte final.
 • Fomentar la responsabilitat i compromís.
 • Treballar la diversitat.
 • Treballar diferents mitjans tecnològics.
 • Practicar l'autoavaluació i regulació de la feina.

Ràdio escolar, com organitzar-la

Maquinari

Hi ha moltes maneres diferents d’ organitzar una ràdio escolar. Des de la més senzilla fins a la més sofisticada, hi ha un gran ventall, i sempre trobarem una manera que s’adigui a les nostres possibilitats.

Pel que fa la maquinari, en tenim prou amb un ordinador amb l’Audacity. A partir d’aquí podem afegir moltes coses que, si bé poden millorar tant la nostra experiència radiofònica com el producte final, no són imprescindibles.

Per anar millorant el nostre equipament podem anar afegint: Un bon micròfon, uns altaveus, una taula de mescles, un altre ordinador com a font de música, i així fins arribar a un equip com el kit de xtec ràdio.

Hi ha centres que tenen aquest kit, en aquest cas disposen d’un maquinari de luxe que els permetrà fer filigranes. Pels que no el tinguin i vulguin provar l’experiència, molts centres de recursos pedagògics del territori disposen d’un kit de ràdio i el tenen en servei de préstec.

L’espai físic: on fer ràdio

Pel que fa al lloc ens trobem una mica com en el cas del maquinari, cada centre haurà d’adaptar-se a les seves possibilitats. Podem fer ràdio a la pròpia aula, i en molts altres llocs.

Què hem de tenir en compte en el moment de triar el lloc?

Si volem fer una activitat de ràdio de manera puntual, podem fer proves per detectar en quin espai del centre resulta millor l’ enregistrament, però si volem fer ràdio habitualment, caldrà reservar un espai del centre específicament per a fer ràdio.

Aquest espai haurà de tenir unes característiques, com són:

 • Quant a la grandària, haurà de poder acollir el grup de nenes i nens que volem que facin ràdio a la vegada, però no massa més. Com més petit sigui l’espai, millor serà l’acústica.
 • Si cal insonoritzar les parets per a millorar la qualitat dels enregistraments. Això ho podem fer folrant les parets amb materials tècnics específics, però també ho podem fer posant cortines a les parets, oueres de cartró…
 • Si la sala té finestra/es, caldrà que tinguin una cortina i és aconsellable que no doni al pati on es fa l’esbarjo i/o l’educació física, així minimitzem la possibilitat de soroll extern.
 • Millor que les sales dels costats no siguin aules ordinàries, així minimitzem la possibilitat de soroll extern.
 • El millor seria que el centre disposés d’un estudi específic de ràdio, amb les parets, finestres i porta insonoritzats, hi ha Ajuntaments i/o AMPES que estan disposats a fer-ho, però és habitual que cada centre trobi el millor espai del seu edifici i el condicioni dintre de les seves possibilitats.

Si tenim un espai dedicat plenament a la ràdio, només cal fer un horari, i tot el centre hi podrà anar. Això no treu que per a petits enregistrament, ho fem a l’aula ordinària. També tant tota la part del guió com la de l’edició es poden fer a l’aula. D’aquesta manera l’estudi està més lliure de cara als enregistraments dels diferents cursos.

El mobiliari

Pel que fa al mobiliari, el millor és disposar d’una taula rodona o ovalada, amb un forat al centre per a passar els cables. Si no podem tenir aquest moble, podem generar una taula de la mesura que ens interessi ajuntant taules de les d’aula. Tindrem al voltant de la taula, tantes cadires com micròfons tinguem.

El que cal és poder posar a tots els nens i nenes que han de fer conjuntament un enregistrament, asseguts al voltant de la mateixa taula.

També va molt bé que en el mateix “estudi”, disposem d’unes cadires per als alumnes que faran de públic. D’aquesta manera tots els nens i nenes poden estar asseguts tant si estan enregistrant, com esperant el seu torn, o fent de públic.

Per saber-ne més