Edició de so digital


Els editors d'àudio són tots aquells programes que permeten enregistrar, manipular i importar o exportar el so en diferents formats (wav, ogg, mp3…)


Amb l'ordinador

Tot el que cal és un ordinador, un micròfon, altaveus i un programació d'edició, com pot ser l'Audacity. Aquest és un programa multiplataforma de gravació i edició de so, amb codi obert, molt senzill d'utilitzar i molt pràctic. Normalment està instal·lat als ordinadors de les escoles, malgrat que per al format habitual de so (.MP3) cal que s'afegeixi (només una vegada) un fitxer específic, el LAME.

Audacity - Music & Audio
Per S.O. Windows, IOs, Linkat:
https://www.audacityteam.org/

Per enregistrar amb l'Audacity, seguiu les instruccions d'aquest breu tutorialAmb dispositiu mòbil

Tant les tauletes com els mòbils incorporen un micròfon que permet captar el so i altaveus per reproduir-lo. Hi ha moltes app que permeten enregistrar, manipular, editar i exportar l'àudio.

Per enregistrar amb Soundcloud i publicar l'àudio en un blog, seguiu les instruccions d'aquest breu tutorial


Continguts que veurem: