Planificació sonora


Tenint en compte que la superposició implica que dos o més sons sonen a la vegada, la primera qüestió és atendre a la intensitat d’aquests sons superposats. Cal parlar, per tant, de la planificació sonora o dels plans sonors. Per convenció expressiva s’usa una nomenclatura similar a la cinematogràfica i es parla de:

  • Primeríssim Primer Pla (PPP)
  • Primer Pla (PP)
  • Segon Pla (2P)
  • Tercer Pla (3P)

Quan comencem a fer ràdio amb l’alumnat, és fàcil que utilitzem només el primer pla, on hi haurà les veus i, com a molt, un segon pla on posarem la música de fons. Segons anem agafant habilitat anirem afegint plans. Tractarem més endavant el referent a l’edició de so digital, però podem avençar ara que tenir molts plans no vol dir tenir molta qualitat. Haurem d’ensenyar a l’alumnat a reconèixer un treball “net” i tant ho pot ser un arxiu sonor amb un sol pla com un amb més de tres.