Muntatge radiofònic


El muntatge radiofònic és l’operació que permet combinar, integrar i organitzar les diverses formes sonores pròpies del llenguatge radiofònic amb l’objectiu d’obtenir un discurs sonor que resulti coherent, atractiu, clar i entenedor pel receptor. El valor del muntatge rau en la nova significació que prenen els diferents elements en ser combinats.

El muntatge radiofònic es pot abordar des de dues perspectives:


Continguts