Muntatge radiofònic


El muntatge radiofònic és l’operació que permet combinar, integrar i organitzar les diverses formes sonores pròpies del llenguatge radiofònic amb l’objectiu d’obtenir un discurs sonor que resulti coherent, atractiu, clar i entenedor pel receptor. El valor del muntatge rau en la nova significació que prenen els diferents elements en ser combinats.

El muntatge radiofònic es pot abordar des de dues perspectives:

  • una perspectiva eminentment tècnica, que determina les possibilitats expressives del llenguatge a partir de la manipulació tecnològica de les substàncies sonores
  • una perspectiva expressiva, que si bé està òbviament lligada a les possibilitats tecnològiques, introdueix aspectes de comprensió i decoficació del missatge sonor per part del receptor.


Continguts