Llenguatge radiofònic


Centrem la nostra atenció en la substància expressiva del mitjà radiofònic, el so. L’essència del so radiofònic són les formes sonores i no sonores complexes que el constitueixen i el repertori dels recursos expressius i narratius que les organitzen i que es coneix com a muntatge radiofònic. D’aquest conjunt, de les formes sonores i no sonores i del repertori de recursos en diem llenguatge radiofònic.

Les formes sonores i no sonores, conegudes també com a sistemes expressius del llenguatge radiofònic, són quatre:


Continguts