Elements de la fotografia


L’aparició de les càmeres de foto digital i l’ús generalitzat dels mòbils que cada vegada incorporen càmeres amb més alta resolució i amb més prestacions ha suposat un canvi important en l’ús de la imatge fixa a les aules. Conèixer alguns elements bàsics en l’ús de les imatges ens pot ajudar a comunicar i transmetre el què pretenem mostrar quan realitzem una fotografia. La imatge digital facilita l’edició posterior i ens permet fer proves i modificacions, fins que trobem el resultat que ens resulti satisfactori sense que això suposi un cost afegit.


Continguts que veurem: