Edició d'imatges amb l'ordinador


Són molts els programes que us permeten fer edició d'imatges a l'ordinador. En aquest apartat trobareu explicades algunes de les opcions que us bàsiques que us ofereix el GIMP.

El GIMP és un programa d’edició d’imatges de codi lliure pensat inicialment pel sistema LINUX però que també es pot utilitzar en diferents sistemes operatius de Windows i de Mac. Té moltes possibilitats ja que permet realitzar diferents retocs fotogràfics a les imatges, utilitzar eines de dibuix, ajustar les mides i convertir-les a diferents formats i treballar per capes entre d’altres funcions.


Continguts que veurem: