Noves narratives


Les històries digitals (digital storytelling en anglès), conformen un nova manera de narrar. Podríem dir que fins i tot, i degut a les seves característiques, han creat una nova manera d’explicar històries audiovisuals. Tenen una sèrie de trets que les defineixen i com a tals conformen, d’una manera o altra, un nou gènere.


Continguts que veurem: