Introducció als continguts digitals


El món de l'audiovisual així com el món de la comunicació està en plena reconversió. Internet ha canviat amb la incorporació dels dispositius mòbils i els mitjans de comunicació han començat a entrar en aquests dispositius a través de les APPS. Ha començat el canvi.

Una altra particularitat interessant és la importància que han pres determinades aplicacions com a sistemes de comunicació de massa transversal, entre ciutadans. És a dir els grups empresarials dels mitjans de comunicació, amb la seva estructura piramidal de tractament de la informació, han començat a perdre poder en la transmissió del missatge, en detriment d'aplicacions de microblogging, blogs, Facebook, instalables en els dispositius mòbils, on les notícies flueixen de forma transversal i viral. Aquests fets han comportat i comporten encara una autentica revolució i repte per als mitjans que intenten ocupar aquests espais de comunicació com a propis.

Les escoles i centres educatius tenen en aquest marc, un espai per treballar les habilitats comunicatives i digitals de l'alumnat i també per mostrar-se socialment en el bon fer de la tasca educativa.


Continguts que veurem: