Com habilitar els dossiers

El dossier del Moodle 2 permet que l'alumnat pugui exportar part del seu treball per desar-lo al seu repositori extern.

Per habilitar els dossiers com a admin heu d'habilitar el dossiers i afegir els connectors per als repositoris que estaran accessibles.

  1. Habilitar el dossier: Administració del lloc | Característiques avançades | Habilita els dossiers
  1. Afegir connectors: Administració del lloc | Connectors | Dossiers | Gestiona els dossiers
Paràmetres per habilitar el Dossier

Paràmetres per habilitar el Dossier

En alguns connectors caldrà configurar altres paràmetres amb la informació proporcionada per cadascun dels serveis per acabar d'establir la connexió entre el Moodle i el repositori.