Connectar amb Google Drive


Per poder utilitzar els repositoris de Google Drive al Moodle és necessari registrar el lloc Moodle al Google i obtenir els valors de l'ID de client i de secret.de Google a través del selector de fitxers.


Una vegada registrat el vostre Moodle disposareu dels paràmetres que heu d'introduir en la configuració del Google Drive (ID de client i Secret).


Per habilitar el repositori del Google Drive heu de:

    1. Crear un nou API Project
    2. Autoritzar OAuth
    3. Crear els credencials
    1. Crear un Google service
    2. Configurar OAuth

1. Registrar el vostre Moodle a Google OAuth2.0

Aneu a Google APIs Console i autentiqueu-vos amb el nom d'usuari i contrasenya del centre, perquè no quedi lligat a cap usuari/ària personal. Aquestes dades només serviran per configurar el repositori, un cop configurat, cada usuari/ària haurà de fer servir les seves dades personals per accedir-hi i només veurà els seus propis documents. Quan l'usuari tanca la sessió en el Moodle també es tanca la sessió en el drive.

Així doncs, primer aneu a Google APIs Console i autentiqueu-vos amb el nom d'usuari i contrasenya del centre:

En la consola feu clic a "CREAR PROYECTO":

Poseu nom al projecte, indiqueu que està dintre del domini xtec.cat i cliqueu a crear:

Una vegada teniu creat el projecte us ha d'aparèixer en el llistat de projectes. Aneu ara a habilitar l'API del Google Drive:

Cerqueu la categoria Google Workspace i, dintre d'aquesta categoria, trobareu Google Drive API (també la podeu trobar a través del cercador si no la trobeu) sobre la qual heu de clicar:

Per posteriorment habilitar-lo:

Un cop habilitada l'API, el següent pas és crear les credencials per fer ús de l'API que acabeu d'habilitar. Per començar a crear una credencial, atès que no n'hi ha cap de creat, cliqueu directament a Crea credenciales sense fer ús del menú vertical esquerre on apareix l'element de menú Credenciales (des d'aquest element de menú també es poden crear les credencials):

Alhora de configurar la nova credencial, comenceu per indicar l'API que utilitzarà:

Continueu configurant la credencial indicant un nom identificatiu de l'aplicatiu sobre el qual es dona el consentiment i després cliqueu a Guardar y continuar:

En la part corresponent als permisos associats a la nova credencial, no n'afegireu cap i cliqueu a Guardar y continuar:

Per acabar de configurar la nova credencial, ompliu les dades identificatives del client web que autoritzeu fer ús dels servidors OAuth de Google:

I afegiu l'"URIs de redirección autorizados", aquesta URI és del tipus https://educaciodigital.cat/NOMPROPI/moodle/admin/oauth2callback.php. Per acabar feu clic en Listo:

En ÀGORA per crear les credencials

En EIX per crear les credencials

Ara ja teniu accés a les credencials, ID de client i Secret

Per que el OAuth 2 services funcioni cal comprovar que tenim habilitada el Drive API

2. Configurar el repositori de Google Drive

Valideu-vos en el vostre moodle amb el compte admin. Aneu a Administració del lloc | Servidor | Serveis OAuth 2 per crear el nou servei d'accés al Drive del proveïdor Google.

Crear servei de Google

Crear servei de Google

Configureu els paràmetres indicats, copiant i enganxant l'ID de client i Secret de client obtinguts de les noves credencials obtingudes en habilitar el Google Drive API en la consola de Google:

Configurar el servei de Google

Configurar el servei de Google

Aneu fins el final de la pàgina per desar la configuració. Un cop desada la configuració, us apareixerà creat el nou servei de Google:

Creat el servei de Google

Creat el servei de Google

Aneu després a Administració del lloc | Connectors | Repositoris| Gestiona els repositoris i habiliteu el repositori de Google Drive:

Habilitar Google Drive

Habilitar Google Drive

Un cop habilitat, configureu-lo tenint en compte que en el camp OAuth 2 service ja podreu seleccionar el servei Google que heu creat abans i també vigileu que estiguin ben configurats la resta de camps del formulari de configuració:

Configurar el repositori del Drive

Configurar el repositori del Drive