Apartat 2: Sistema de fitxers
En aquest apartat trobareu la descripció del sistema de fitxers del Moodle.


Per a això podeu consultar els següents apartats:


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quins repositoris es poden habilitar en el Moodle?
 • Quins són els passos per habilitar un repositori?


Treball amb fitxers


En els cursos del Moodle com a professor editor del curs podeu posar a l'abast del vostre alumnat fitxers i carpetes.

Els fitxers pujats en un curs els podeu compartir amb altres cursos.

Per exemple, imagineu que trobeu interessant compartir recomanacions per al desenvolupament d'un experiment. Així des de tots els cursos relacionats es pot afegir el document de manera que si hi ha un canvi en el contingut quedi automàticament actualitzat en tots els cursos.


Passos per compartir un mateix fitxer en el mateix curs o en cursos diferents:

1. Primer heu d'afegir el recurs fitxer


2. Afegiu novament el recurs fitxer en el mateix curs o en un altre del mateix Moodle

En el moment de seleccionar el fitxer heu d'anar als fitxers del servidor. Una vegada localitzar us demana si voleu fer una còpia o un àlies, marqueu Crear un àlies.

En aquest cas el fitxer té la marca que veieu a l'esquerra.

Si feu clic en aquesta marca podeu comprovar les metadates del fitxer i per tant quin és el fitxer del que s'ha fet l'àlies.

Per modificar aquest fitxer compartit heu de pujar novament el fitxer tot respectant el nom i seleccionant que el sistema el sobreescrigui. És important que el pugeu allà on teniu l'original, no en els àlies.

Quan es sobreescriu un fitxer que té àlies en el mateix lloc Moodle s'actualitzen tots els fitxers a la vegada.

Si suprimiu el fitxer original es farà una còpia en tots els recursos on hi ha àlies d'aquest fitxer, per tant deixaran d'estar sincronitzats.

Fitxers multimèdia


Els fitxers d'àudio i vídeo es poden incorporar en un curs:

 • com a recurs de fitxer
 • com a recurs d'URL amb embed
 • en una lliçó popup
 • en l'editor de text amb l'URL del fitxer multimèdia

Per poder reproduir els fitxers multimèdia cal que els filtres multimèdia estiguin actius, si el necessiteu activar heu d'anar a Administració del lloc | Connectors | Filtres | Paràmetres dels filtres i activar Connectors multimèdia.

Els tipus de fitxers que es poden reproduir en el Moodle són:

 • YouTube (mostra els vídeos allotjats a YouTube)
 • Vimeo (mostra els vídeos allotjats a vimeo)
 • . Mp3 - MPEG Audio Stream, Layer III
 • . Flv - flash vídeo
 • . F4V - Flash Video
 • . SWF - Macromedia Flash File animació (Adobe, Inc)


És important fer una bona elecció del tipus de fitxer que adjunteu a les activitats d'un curs. Podeu consultar les bones pràctiques recomanades en l'ús de fitxers de les preguntes freqüents d'Àgora.

Les recomanacions en la tria del tipus de fitxers estan resumides en la següent imatge.

Tipus de fitxers

Filtres

Els filtres permeten afegir enllaços, inserir i reproduir arxius multimèdia, convertir expressions matemàtiques, convertir animacions en imatges, …


Un filtre s'activa a nivell de lloc i és possible desactivar-lo a nivell de curs.

Els filtres poden ser utilitzats per afegir enllaços, inserir reproductors multimèdia, convertir expressions matemàtiques o animacions en imatges i més.

L'administració dels filtres la pot portar a terme l'admin del lloc a Administració del lloc | Connectors | Filtres | Paràmetres de filtres

Dossier


El dossier és una funcionalitat que podeu fer servir en els Moodle, consisteix en l'exportació a repositoris externs o el mateix ordinador, d'algunes de les produccions que realitzen els alumnes o a aquelles que hi tenen accés.


Les activitats que permeten exportar al dossier són: fitxers vinculats a les trameses de tasques, bases de dades, fòrums i glossaris.


Els repositoris que poden fer servir els alumnes per desar el dossier són aquells que habiliteu com a admin. Teniu més informació en l'apartat Repositoris d'aquest mateix bloc.


Perquè els alumnes puguin exportar al dossier cal que l'admin faci visibles els connectors habilitats al lloc Moodle.

En el moment d'exportar l'alumne pot triar el repositori que farà servir.

Repositoris habilitats per al portafolis

Repositoris habilitats per al dossiers

En els fitxers adjunts de les trameses també hi ha la possibilitat d'exportar a dossiers. Tant en els fitxers que ha adjuntat l'alumne com els que pugui afegir el professorat en la retroacció.

El dossier és una funcionalitat del Moodle que si l'admin del lloc Moodle la té habilitada permet que els alumnes puguin guardar una còpia dels fòrums en els que participen i els fitxers que el professor editor posa a la seva disposició.


El destí del dossier pot ser un dels repositoris habilitats en el lloc Moodle o en el mateix ordinador de l'usuari, en local. És a dir, box.net, Descàrrega d'arxius, Flickr.com, Google Docs, Picasa i ePortfoli de Mahara.

Les activitats que es poden exportar amb la funcionalitat dossier són:

 • Els arxius vinculats a tasques, pujades pels participants o pel professorat
 • Sessions de xat
 • L'activitat base de dades
 • Missatges del fòrum
 • Glossari

L'alumne accedeix al dossier a partir d'un enllaç, tal com podeu veure en la imatge següent.

Ús del dossier en un fòrum

Ús del dossier en un fòrum

Exportar al dossier de la tramesa

Exportar al dossier de la tramesa

Els formats de les exportacions a dossiers són: HTML, LEAP2A, Imatges i Text.