Incorporació d'un bloc lateral en La meva pàgina inicial de tots els usuaris del lloc


Per afegir un bloc lateral en La meva pàgina inicial de tots els usuaris del lloc Moodle l'admin pot serguir els següents passos:Rol Acció Procés o aclariments Més informació
Professor editor Editar la pàgina d'Inici Bloc Administració | Paràmetres de la pàgina inicial | Activa edició Paràmetres de la pàgina d'Inici
Professor editor Afegir un bloc Afegir un bloc. Editar el nou bloc seleccionant el contexts de pàgina: Mostrar en tot el lloc Moodle Afegir un bloc
Professor editor Editar en La meva pàgina inicial Anar a La meva pàgina d'inici i editar el bloc afegit. Canviar el context a Mostrar en la Meva pàgina inicial. Editar el bloc


Afegir un bloc en la pàgina d'inici que es veu en tot el lloc

Paràmetres de configuració del bloc