L'editor HTML del MoodleEn aquest apartat es presenta les principals característiques i funcionalitats de l'editor HTML de que disposa el Moodle, com activar-lo a nivell de lloc i les possibilitats d'afegir i treure elements de la barra d'eines.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Quines eines disposa l'editor HTML del Moodle?
  • Què és i com s'incorpora l'editor d'equacions?


Descripció de l'editor

El Moodle proporciona l'editor html Atto. Aquest es carrega sempre que cal afegir un text, per exemple quan accedim a la configuració d'activitats i recursos, tant a l'apartat de descripció com en el moment de generar el contingut.

Editor HTML del Moodle

Editor HTML del Moodle

En la imatge anterior podeu veure el menú de l'editor desplegat, fent clic en el primer botó podreu fer que es mostrin més o menys botons.

A més de les opcions de format del text aquest editor ofereix altres utilitats com:

  • Inserir imatges: Per afegir imatges que es trobin a Internet i que siguin accessibles o per incloure imatges des del nostre ordinador. L'editor de text del Moodle està basat en Atto que permet la integració amb els repositoris habilitats en el lloc per poder afegir fitxers multimèdia. Aquesta funcionalitat implica la incorporació de fitxers des de repositoris en línia.
  • Afegir text escrit: És possible enganxar text escrit o editat en altres aplicacions, com Writer o Word , conservant el seu format.
  • Inserir taules: Per organitzar el disseny del contingut podeu crear taules amb el botó “inserir taula”.
  • Generar enllaços: Per col·locar un enllaç primer escriu el text que vulguis enllaçar. Després selecciona el botó “enllaç” i escriu l'adreça. És recomanable copiar i enganxar en els URL llargues.
  • Incloure elements multimèdia: Es poden incorporar molts elements multimèdia i interactius, per exemple es pot inserir (embedir) un vídeo de YouTube directament sense haver de copiar el codi HTML de l'embed. També es pot inserir utilitzant el format HTML i enganxant el codi copiat des del YouTube o altres serveis de vídeo. També es poden inserir fitxers de so tipus "podcast", interactius…

Per poder inserir directament els vídeos de YouTube cal que estigui habilitat el filtre de Continguts multimèdia

Podreu comprovar que no sempre que s'activa l'editor de text es pot afegir qualsevol tipus de fitxers per motius de seguretat.

Una característica interessant de l'editor de text Atto és que té la funció d'autosave

Activació de l'editor HTML

La persona que administra el lloc Moodle pot activar i desactivar l'editor HTML, les eines (botons) que apareixeran en el mateix, el tipus d'editor i altres paràmetres relacionats.

Els Moodle del projecte Àgora permeten seleccionar entre un editor de text pla i l'Editor HTML Atto

Editors disponibles al Moodle d'ÀgoraEditors disponibles al Moodle d'Àgora

Per configurar l'editor cal accedir amb el rol d'administrador a: Administració del lloc | Connectors | Editors de text | Gestiona els editors |

Editor d'equacions MathJax

Des de l'editor HTML s'accedeix al MathJax que es pot activar per categories, per cursos o en tot el Moodle. Aquest editor permet escriure equacions en una interfície gràfica. L'expressió s'ha de construir amb sintaxi LaTeX i a partir dels elements proporcionats en les diferents pestanyes de l'editor d'equacions.

Editor d'equacions MathJax

Editor d'equacions MathJax

L'Editor d'equacions MathJax només apareix quan està habilitat el filtre de Notació TeX.