Apartat 3: Mòduls, blocs i filtresEn aquest apartat es descriu com administrar els diferents mòduls d'activitats, blocs i filtres del vostre Moodle.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • L'administrador del Moodle pot decidir quines activitats estan disponibles en els cursos?
  • Es pot fer que un bloc no es pugui eliminar per l'usuari?
  • Els blocs de sistema es poden eliminar?

La unitat de treball de Moodle són els cursos, que, alhora, poden estar formats per:

A part, també hi ha una sèrie de filtres que permeten la transformació automàtica del text introduït en resultats, sovint, més complexos.

A més dels connectors que venen instal·lats per defecte a qualsevol espai Moodle, també és possible trobar moltes més activitats, blocs i filtres a la pàgina https://moodle.org/. Es tracta de funcionalitats que s'han d'instal·lar, tot i que no és recomanable saturar el sistema amb masses connectors no estàndards per tal d'evitar possibles problemes amb les actualitzacions de Moodle.

A la pàgina https://docs.moodle.org/403/en/Installing_plugins de la documentació de Moodle hi ha informació actualitzada dels passos que s'han de seguir per descarregar i instal·lar un mòdul/filtre a Moodle.

Cal tenir en compte que els centres que estan donats d'alta a l'Àgora-EIX no poden instal·lar activitats, blocs ni filtres. Ara bé, poden enviar les seves peticions al fòrum de dubtes i suggeriments dels projectes que seran estudiades per analitzar la viabilitat d'incorporar el mòdul sol·licitat.

A les Preguntes freqüents del portal Àgora n'hi ha una, que porta per títol Quins són els mòduls i filtres actius a l'Àgora?, que conté la llista de les activitats, blocs i filtres instal·lats als espais Moodle d'Àgora així com el número de versió i una breu explicació.

Mòduls d'Activitats

La pàgina d'administració de les activitats permet a l'administrador gestionar els mòduls d'activitat del lloc Moodle. Això inclou tant els mòduls estàndard com els mòduls no-estàndards que han estat afegits per l'administrador del lloc. Des de l'apartat Connectors | Mòduls d'activitat | Gestió d'activitats de la pestanya d'Administració del lloc es pot consultar la informació següent:

Gestió d'activitats

Els centres d'Àgora-EIX no poden esborrar cap dels mòduls del sistema (ni els estàndards ni els no-estàndards). Per tant, si no volen utilitzar alguna de les activitats instal·lades als espais Àgora el que han de fer és amagar-les amb l'opció Mostra/oculta anterior.

Tal com s'ha comentat anteriorment, és possible instal·lar una gran varietat de mòduls desenvolupats per contribuïdors. Ara bé, cal tenir en compte que aquests mòduls poden tenir problemes de qualitat, fins i tot, poden no funcionar correctament (especialment quan s'actualitzen les versions de Moodle). Per aquest motiu, cal fer proves abans d'usar-los i estar preparats per desinstal·lar-los si es detecta algun problema d'incompatibilitat.

Blocs

L'apartat Administració del lloc | Connectors | Blocs | Gestió de blocs permet als administradors gestionar els blocs instal.lats i les seves configuracions:

Blocs del lloc Moodle

Els centres d'Àgora no poden esborrar cap dels blocs del sistema. Per tant, si no volen utilitzar algun dels blocs instal·lats s'han d'amagar amb l'opció Oculta/Mostra.

Tal i com s'ha comentat anteriorment, Moodle permet instal·lar una gran varietat de blocs desenvolupats per contribuïdors. Ara bé, una vegada més, cal tenir en compte que aquests blocs poden ocasionar problemes, especialment quan s'actualitzen les versions de Moodle. Per aquest motiu, cal fer proves abans d'usar-los i estar preparats per desinstal·lar-los si es detecta algun problema d'incompatibilitat.

En la vista que es genera quan seleccioneu els diferents elements del curs: menús, activitats i recursos, podeu personalitzar cada un dels blocs exclusivament per a la vista en la que us trobeu.

L'administrador del lloc Moodle pot fer visible o no el bloc en la pàgina en la que us trobeu, també podeu assignar el pes del bloc en la pàgina per establir l'ordre en el que es veuran els diferents blocs, el primer bloc que es mostrarà serà el que tingui un pes més petit assignat.

Filtres

Els filtres permeten la transformació automàtica del text introduït en resultats, sovint més complexos. Per exemple, els títols dels recursos es poden convertir automàticament en enllaços i contingut en format TeX es pot mostrar com una imatge. Les possibilitats dels filtres són pràcticament il·limitades, ja que, a més dels filtres que venen amb la distribució estàndard de Moodle hi ha un gran nombre de filtres especialitzats que han estat contribuïts per la comunitat.

Paràmetres dels filtres

Per activar un filtre cal:

Paràmetres de filtres

Alguns filtres tenen aspectes de configuració particulars que són accessibles des de la columna Paràmetres.

Perquè un filtre es pugui habilitar en un curs és necessari que l'administrador del lloc seleccioni el filtre com a Actiu o Inactiu, però disponible

Filtres relacionats amb activitats

L'enllaçat automàtic permet que es creen enllaços a una entrada de glossari o de base de dades quan s'escriu el títol de l'entrada dintre del mateix curs. Ho podeu comprovar en missatges de fòrums, pàgines, etiquetes… en el mateix curs en el que hi ha un glossari es puguin consultar les entrades que conté el glossari.

En el cas del del filtre Noms d'activitats autoenllaçats té el mateix funcionament que els anteriors però fent servir el nom de les activitats que hi ha en el curs.


Incrustació de fitxers multimèdia

Encara que el filtre connectors multimèdia sigui actiu en el vostre lloc Moodle podeu seleccionar els formats d'aquells fitxers que s'incrusten.

L'administrador de lloc Moodle pot seleccionar quins formats de fitxers s'incrusten en el Moodle. Per exemple, si el reproductor YouTube el teniu actiu, quan s'enganxa l'URL d'un vídeo directament s'embeu. Si no el teniu actiu podreu enganxar l'URL i es veu com a enllaç.

Per anar a la llista de reproductors feu: Administració del lloc | Connectors | Reproductors multimèdia | Gestiona els reproductors multimèdia.

En la imatge següent teniu alguns dels reproductors

Per tal de respectar els drets d'autoria sempre podeu referenciar un vídeo amb el seu URL. Només quan els drets del vídeo són públics podeu embeure'l.

Paràmetres comuns

Recordeu que a l'Àgora no es poden instal·lar ni filtres, ni blocs ni mòduls i que a la pregunta freqüent Quins són els mòduls i filtres actius a l'Àgora? trobareu una llista amb les activitats, blocs i filtres que estan instal·lats als espais Moodle d'Àgora així com la versió i una breu descripció de l'ús que se'n pot fer.