Índex del Bloc Personalització


En aquest apartat s'explica com personalitzar l'aparença del vostre lloc Moodle. Les descripcions i indicacions estan orientades a la persona administradora del lloc.
El tema que proporciona el Moodel d'Àgora és el tema Xtec2 i a partir d'aquest el podeu modificar editant els diferents paràmetres. Podreu seleccionar diferents aspectes per adaptar la presentació a cada tipus de dispositiu. També podeu consultar altres funcionalitats que es poden activar/desactivar en tot el lloc.
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Com puc modificar l'aspecte del Moodle?
  • Es poden afegir menús personalitzats?
  • Tothom que accedeix al meu Moodle veu la mateixa informació?
  • Es poden habilitar/deshabilitar funcionalitats que afecten als cursos del lloc?
1.- Apartats amb conceptes i descripcions:

1.0- Personalització del lloc Moodle En aquest apartat s'explica com personalitzar l'aparença del vostre Moodle.

1.1- Configuració inicial del Moodle En aquest apartat s'explica quins poden ser els primers passos per personalitzar un lloc Moodle.

1.2- Mòduls, blocs i filtres En aquest apartat es descriu com administrar els diferents mòduls d'activitats, blocs i filtres del vostre Moodle.

1.3-Característiques avançades En aquest apartat es descriuen les característiques avançades que pot habilitar l'administrador del lloc.

1.4- L'editor de text HTML En aquest apartat es presenta les principals característiques i funcionalitats de l'editor HTML de que disposa el Moodle, com activar-lo a nivell de lloc i les possibilitats d'afegir i treure elements de la barra d'eines.

2.- Procediments relacionats amb els continguts d'aquest bloc: