Apartat 2: Configuració inicialEn aquest apartat s'explica quins poden ser els primers passos per personalitzar un lloc Moodle.

Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Com es configura el servidor de correu?
 • Hi ha una documentació pròpia del Moodle?
 • Es poden buscar funcionalitats o paràmetres en tot el Moodle?
 • Cal fer neteja d'usuaris i dades?

L'administrador és el responsable de prendre algunes decisions que afectaran a la configuració de tots els cursos. Com a regla general les opcions que venen per defecte són les més adequades. En aquest apartat ens centrarem en veure algunes d'elles.

Configurar l'aparença

Configuració del servidor

Moodle és altament configurable i, per aquest motiu, es pot personalitzar gairebé tot (tal i com s'anirà veient durant el curs). Ara bé, tot i que aquests paràmetres es poden revisar en qualsevol moment és important configurar alguns d'aquests paràmetres des del primer moment per tal d'evitar possibles incidències i optimitzar el seu funcionament.

Cal tenir en compte que en el cas dels espais Moodle d'Àgora s'han pre-configurat i/o amagat alguns d'aquests paràmetres per tal de facilitar la seva gestió:

 • Els apartats Xarxa, Informes i Miscel·lània no es mostren al bloc d'Administració del lloc d'Àgora ja que l'activació de les funcionalitats que incorporen pot afectar al rendiment.
 • El valor d'alguns paràmetres està prefixat per tal de facilitar als centres la gestió i optimitzar el funcionament del servidor. Els paràmetres preconfigurats s'identifiquen fàcilment perquè contenen el text Definit en config.php i, a més, si es treballa amb alguna de les aparences de la XTEC, apareixen sobre un fons blau.

Exemple de paràmetre predefinit a l'Àgora

Documentació de Moodle

Moodle disposa d'una documentació traduïda a molts idiomes que és coneguda amb el nom de Moodle Docs o Documentació de Moodle. Per defecte, els administradors i professors tenen un enllaç Documentació de Moodle per a aquesta pàgina al final de totes les pàgines de Moodle que conté un accés directe i contextualitzat amb informació relativa a la pàgina actual.

Enllaç a la Documentació de Moodle per a aquesta pàgina

Tot i que en molts casos aquesta documentació només està en anglès, mica en mica i gràcies a la col·laboració desinteressada de milers d'usuaris de Moodle (com vosaltres!) el nombre de pàgines traduïdes al català va creixent. Per aquest motiu, si teniu temps i ganes, esteu convidats a col·laborar amb la comunitat per ampliar i millorar la documentació de Moodle en català que, com està en format wiki, només heu de registrar-vos per poder-la editar.Si habiliteu el paràmetre Administració del lloc | Aparença | Documentació de Moodle | Obre en una finestra nova (opció recomanada) la documentació de Moodle s'obrirà en una finestra emergent i els usuaris podran tornar fàcilment a la pàgina inicial.

Cercador de paràmetres

Moodle incorpora un cercador a la part inferior del bloc d'Administració, especialment útil al començament, que facilita la localització dels paràmetres (que com haureu pogut comprovar, no són pocs!).

Cercador dels paràmetres

Canals RSS

Els canals RSS permeten la sindicació de continguts, és a dir, s'utilitzen per publicar continguts actualitzats freqüentment, com ara notícies o blocs i, per tant, permeten compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes. Per aquest motiu, en alguns casos, com ara pel fòrum de notícies de la portada principal (en cas que l'espai Moodle en disposi d'un), és recomanable habilitar els canals RSS per facilitar als participants el seguiment de les novetats.

Ara bé, abans d'activar els canals RSS a les activitats que ho permeten (bases de dades, glossaris, fòrums i blocs ) el primer que cal fer és accedir a Administració del lloc | Característiques avançades i marcar la casella Habilita canals RSS.

Un cop fet això, caldrà activar també aquesta opció a les activitats en que es vulgui permetre la sindicació per RSS.

Així, si es volen activar els canals RSS de les activitats de tipus fòrum perquè, per exemple, a la pàgina principal hi ha un fòrum de notícies heu de seguir els passos següents:

 1. Aneu a Administració del lloc | Connectors | Mòduls d'activitats | Fòrums, cerqueu el paràmetre Habilita canal RSS i seleccioneu Sí.
 2. Editeu el fòrum al que voleu activar-li el canal RSS (que pot estar tant a la pàgina principal com a dins d'un curs) i modifiqueu els paràmetres que apareixen a l'apartat RSS.
Paràmetres RSS dins de l'edició d'un fòrum

Per activar els canals RSS d'altres tipus d'activitats (com ara les bases de dades) el procediment a seguir és molt similar a l'anterior.

Neteja

Un dels aspectes que normalment es descuiden més de qualsevol portal web és la neteja d'usuaris i dades i, per tant, el més habitual és no fer-la mai i, per tant, guardar més dades del compte. Per millorar aquest aspecte Moodle ofereix una sèrie de paràmetres per definir cada quant s'han de netejar les dades d'alguna de les taules (principalment les d'usuaris, registre d'activitats i qualificacions) per mantenir l'espai el més actualitzat possible i evitar que la base de dades ocupi més del compte:

 • Suprimeix els usuaris no confirmats després de i Suprimeix els comptes incomplets després de són dos paràmetres que permeten l'esborrament automàtic dels comptes d'usuaris incomplets o sense confirmar i, per tant, es poden deixar amb el valor per defecte (7 dies).
 • Inhabilita l'històric de qualificacions. És altament recomanable deixar activat aquest paràmetre per agilitzar el sistema i disminuir l'espai de base de dades.
 • Durada de l'històric de qualificacions. En aquest cas és recomanable definir 365 dies (per no guardar més informació de la necessària i agilitzar d'aquesta forma la càrrega dels cursos). Com més grans siguin aquests valors més dades es guardaran (tant dels registres de Moodle com de les qualificacions) i, per tant, més ineficient serà la càrrega de determinades pàgines (com ara la consulta de les qualificacions o dels informes).
 • Neteja els fitxers temporals més antics és pot deixar el valor per defecte (7 dies)