Apartat 3: Mòduls, blocs i filtresEn aquest apartat es descriu com administrar els diferents mòduls d'activitats, blocs i filtres del vostre Moodle.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • L'administrador del Moodle pot decidir quines activitats estan disponibles en els cursos?
 • Es pot fer que un bloc no es pugui eliminar per l'usuari?
 • Els bloc de sistema es poden eliminar?

La unitat de treball de Moodle són els cursos, que, alhora, poden estar formats per:

 • Recursos (pàgines web,documents…) i activitats (fòrums, tasques, wikis…) a la part central
 • Blocs als laterals

A part, també hi ha una sèrie de filtres que permeten la transformació automàtica del text introduït en resultats, sovint, més complexos.

A més dels connectors que venen instal·lats per defecte a qualsevol espai Moodle, també és possible trobar moltes més activitats, blocs i filtres a la pàgina https://moodle.org/. Es tracta de funcionalitats que s'han d'instal·lar, tot i que no és recomanable saturar el sistema amb masses connectors no estàndards per tal d'evitar possibles problemes amb les actualitzacions de Moodle.

A la pàgina https://docs.moodle.org/31/en/Installing_plugins#Installing_a_plugin de la documentació de Moodle hi ha informació actualitzada dels passos que s'han de seguir per descarregar i instal·lar un mòdul/filtre a Moodle.

Cal tenir en compte que els centres que estan donats d'alta a l'Àgora no poden instal·lar activitats, blocs ni filtres. Ara bé, poden enviar les seves peticions al fòrum de dubtes i suggeriments del projectes que seran estudiades per analitzar la viabilitat d'incorporar el mòdul sol·licitat.

A les Preguntes freqüents del portal Àgora hi ha una, que porta per títol Quins són els mòduls i filtres actius a l'Àgora?, que conté la llista de les activitats, blocs i filtres instal·lats als espais Moodle d'Àgora així com el número de versió i una breu explicació.

Mòduls d'Activitats

La pàgina d'administració de les activitats permet a l'administrador/a gestionar els mòduls d'activitat del lloc Moodle. Això inclou tant els mòduls estàndard com els mòduls no-estàndards que han estat afegits per l'administrador/a del lloc. Des de l'apartat Connectors | Mòduls | Gestió d'activitats del bloc d'Administració del lloc es pot consultar la informació següent:

Gestió d'activitats

 • Activitats. Mostra el nombre d'activitats de cada mòdul que hi ha al lloc Moodle. Si es fa clic sobre el número es pot consultar la llista de cursos que contenen aquesta activitat.
 • Oculta/Mostra. Permet amagar o fer aparèixer els mòduls seleccionats. En cas que un mòdul s'oculti no apareixerà ni al menú desplegable Afegeix una activitat ni tampoc als temes/seccions dels cursos.

Els centres d'Àgora no poden esborrar cap dels mòduls del sistema (ni els estàndards ni els no-estàndards). Per tant, si no volen utilitzar alguna de les activitats instal·lades als espais Àgora el que han de fer és amagar-les amb l'opció Mostra/oculta anterior.

 • Paràmetres. Alguns dels mòduls permeten una configuració addicional que és accessible des d'aquest enllaç.

Tal i com s'ha comentat anteriorment, és possible instal·lar una gran varietat de mòduls desenvolupats per contribuïdors. Ara bé, cal tenir en compte que aquests mòduls poden tenir problemes de qualitat, fins i tot, poden no funcionar correctament (especialment quan s'actualitzen les versions de Moodle). Per aquest motiu, cal fer proves abans d'usar-los i estar preparats per desinstal·lar-los si es detecta algun problema d'incompatibilitat.

Blocs

L'apartat Connectors | Blocs | Gestió de blocs permet als administradors gestionar els blocs instal.lats i les seves configuracions:

Blocs del lloc Moodle

 • Instàncies. Nombre de vegades que s'utilitza cada bloc. En fer clic en un d'aquests nombres s'obre una llista amb els cursos que contenen aquest bloc.
 • Oculta/Mostra. Aquesta columna permet amagar els blocs seleccionats de forma que no apareguin al menú desplegable Afegeix un bloc i, per tant, no es puguin utilitzar a cap curs. Per ocultar un bloc cal fer clic a la icona de l'ull perquè canviï a un ull tancat. Cal revisar la llista de blocs visibles i deixar només els que s'hagin d'utilitzar. Així, per exemple, és recomanable tenir amagats els blocs següents:
  • Cerca global i Servidors de Xarxa perquè són opcions que estan desactivades a l'Àgora.
  • Tutelats, a menys que s'hagi definit un rol de mentor/a
  • Activitat recent, Esdeveniments pròxims i Últimes notícies perquè poden incrementar molt el temps de càrrega de les pàgines que els contenen.
 • Protegeix instàncies. Si bloquejeu un bloc ningú podrà afegir o esborrar instàncies d'aquest bloc. Això es fa amb l'objectiu de protegir blocs com ara els de configuració i de navegació que serien molt difícils de recuperar si s'esborren per accident.

Els centres d'Àgora no poden esborrar cap dels blocs del sistema. Per tant, si no volen utilitzar algun dels blocs instal·lats s'han d'amagar amb l'opció Oculta/Mostra.

 • Paràmetres. Alguns dels blocs permeten una configuració addicional que és accessible des d'aquest enllaç.

Tal i com s'ha comentat anteriorment, Moodle permet instal·lar una gran varietat de blocs desenvolupats per contribuïdors. Ara bé, una vegada més, cal tenir en compte que aquests blocs poden ocasionar problemes, especialment quan s'actualitzen les versions de Moodle. Per aquest motiu, cal fer proves abans d'usar-los i estar preparats per desinstal·lar-los si es detecta algun problema d'incompatibilitat.

En la vista que es genera quan seleccioneu els diferents elements del curs: menús, activitats i recursos, podeu personalitzar cada un dels blocs exclusivament per a la vista en la que us trobeu.

L'admin del lloc Moodle pot fer visible o no el bloc en la pàgina en la que us trobeu, també podeu assignar el pes del bloc en la pàgina per establir l'ordre en el que es veuran els diferents blocs, el primer bloc que es mostrarà serà el que tingui un pes més petit assignat.

Filtres

Els filtres permeten la transformació automàtica del text introduït en resultats, sovint més complexos. Per exemple, els títols dels recursos es poden convertir automàticament en enllaços i contingut en format Tex es pot mostrar com una imatge. Les possibilitats dels filtres són pràcticament il·limitades ja que, a més dels filtres que venen amb la distribució estàndard de Moodle hi ha un gran nombre de filtres especialitzats que han estat contribuïts per la comunitat.

Paràmetres dels filtres

Per activar un filtre cal:

 • Accedir a Administració del lloc | Connectors | Filtres | Gestiona els filtres.

Paràmetres de filtres

 • Selecciona Actiu/ Inactiu, però disponible /Inactiu per habilitar/posar a disposició/deshabilitar el filtre.
 • Utilitzar les fletxes Icones fletxes per a organitzar l'ordre en que s'aplicaran els filtres.

Alguns filtres tenen aspectes de configuració particulars que són accessibles des de la columna Paràmetres.

Perquè un filtre es pugui habilitar en un curs és necessari que l'admin del lloc seleccioni el filtre com a Actiu o Inactiu, però disponible

Filtres relacionats amb activitats

L'enllaçat automàtic permet que es creen enllaços a una entrada de glossari o de base de dades quan s'escriu el títol de l'entrada dintre del mateix curs. Ho podeu comprovar en missatges de fòrums, pàgines, etiquetes… en el mateix curs en el que hi ha un glossari es puguin consultar les entrades que conté el glossari.

En el cas del del filtre Noms d'activitats autoenllaçats té el mateix funcionament que els anteriors però fent servir el nom de les activitats que hi ha en el curs.


Incrustació de fitxers multimèdia

Encara que el filtre connectors multimèdia sigui actiu en el vostre lloc Moodle podeu seleccionar els formats d'aquells fitxers que s'incrusten.

L'admin de lloc Moodle pot seleccionar quins formats de fitxers s'inscrusten en el Moodle. Per exemple, si el reproductor youtube el teniu actiu, quan s'enganxa l'URL d'un video directament s'embedeix. Si no el teniu actiu podreu enganxar l'URL i es veu com a enllaç.

Per anar a la llista de reproductors feu: Administració del lloc | Connectors | Reproductors multimèdia | Gestiona els reproductors multimèdia

En la imatge següent teniu alguns dels reproductors

Per tal de respectar els drets d'autoria sempre podeu referenciar un vídeo amb la seva URL. Només quan els drets del vídeo són públic podeu embedir-lo.

Paràmetres comuns

 • Filtra fitxers penjats. Permet que els arxius pujats en format HTML i text puguin ser processats pels filtres del sistema, creant els hipervincles corresponents. Tot i que es pot triar filtrar només HTML, tots o cap es recomana deixar marcada aquesta última opció.
 • El filtre processa una coincidència per pàgina. Permet crear hipervincles a qualsevol glossari, activitat o recurs. Si està activada, els filtres d'enllaç automàtic només generaran un enllaç únic al primer text coincident que es trobi a la pàgina completa, ignorant la resta.
 • El filtre processa una coincidència per text. Si es marca aquesta opció els filtres d'enllaç automàtic només generaran un enllaç únic al primer text coincident que trobi a cada element de text (per exemple, recurs, bloc) de la pàgina, ignorant la resta. Aquest paràmetre s'ignorarà si està activat el paràmetre El filtre processa una coincidència per pàgina.

Recordeu que a l'Àgora no es poden instal·lar ni filtres, ni blocs ni mòduls i que a la pregunta freqüent Quins són els mòduls i filtres actius a l'Àgora? trobareu una llista amb les activitats, blocs i filtres que estan instal·lats als espais Moodle d'Àgora així com la versió i una breu descripció de l'ús que se'n pot fer.