Configuració i qualificació d'una tasca en grup


A continuació teniu la descripció dels passos que podeu seguir per configurar i qualificar una tasca en grup.

Només la tasca i el taller ens permeten configurar el lliurament de la tramesa i la qualificació en grup.

Configuració de la tasca en grup


El primer que us heu de preguntar per configurar una tasca en grup és quins són els grups als quals assignareu la tasca.

Per accedir a la gestió de la tramesa en grup heu d'anar als paràmetres generals de la tasca, que són els primers que trobeu i activar el paràmetre Els estudiants trameten en grup.En les trameses en grup cal que seleccioneu l'agrupament al qual es vol assignar la tasca en grup.
Quan l'alumne selecciona la tasca accedeix a la vista d'estat de la tramesa. Per afegir la tramesa un dels alumnes ha de:

  • començar a escriure, si és text en línia.
  • pujar un fitxer, si hi ha tramesa de fitxers.
Vista de l'alumne per fer la tramesa de la tasca

Vista de l'alumne per fer la tramesa de la tasca
Els components del grup comparteixen la mateixa tramesa i tots poden fer modificacions i veure les modificacions dels companys. Els alumnes poden editar la tramesa fins que el professor la bloqueja.

En aquest cas en l'edició de la tasca es poden modificar el contingut del text en línia i afegir comentaris.

Seguiment i qualificació


Per avaluar la tasca heu de seleccionar-la i fer clic en Visualitza/Qualifica totes les trameses.


En aquesta vista el professor pot veure l'estat de les trameses dels seus alumnes. Podeu veure amb un color de fons diferent quines trameses s'han fet, quines estan avaluades, si estan blocades…

Per avaluar els alumnes en grup cal tenir deshabilitada la qualificació ràpidaEn el moment de qualificar les trameses podeu aplicar dos filtres: S'ha tramés i Requereix qualificació. Així, quan comenceu a editar la tramesa d'un participant podeu fer Desar i mostra el següent sobre el filtre que teniu seleccionat.
La qualificació ràpida és un paràmetre que està en la part inferior de la vista de visualització i qualificació de les tasques.

Podeu seleccionar totes les trameses i bloquejar-les perquè els alumnes no puguin modificar el seu contingut una vegada han estat qualificades.

Una vegada la tramesa està bloquejada ja la podeu qualificar. Per accedir a la qualificació podeu fer clic en la columna de qualificació o en la d'edita.


En el camp de qualificació heu d'introduir el valor o seleccionar l'ítem de l'escala vinculada a la tasca.


També podeu escriure comentaris relacionats amb la qualificació de la tasca.


Per últim és important valorar si volem qualificar a tot el grup amb la mateixa qualificació i retroacció. Encara que valoreu a tots els components del grup de la mateixa manera, posteriorment podreu editar una o varies de les qualificacions o comentaris sense que la resta del grup quedi afectat.

Tramesa de tasques amb esborrany

Per determinar si el lliurament de la tasca es fa amb esborrany heu de modificar el paràmetre "Requereix que l'estudiant faci clic al botó Tramet"

Normalment, per defecte, les tasques es creen sense esborrany:


Si activeu Requereix que els estudiants facin clic al botó Tramet habiliteu l'opció d'esborrany.

Per evitar que els alumnes puguin editar les trameses després de la qualificació del professor cal que aquestes estiguin blocades.

L'alumnat pot editar les trameses dintre de les dates de tramesa si aquestes no s'han blocat. El fet de qualificar la tasca no té cap efecte a nivell de blocatge de la tramesa.


Les trameses es bloquen:

  1. Si l'estudiant fa clic en el botó Trametre tasca (quan hi ha esborrany)
  2. Si el professor bloca la tramesa des de la pàgina Visualitza/Qualifica totes les trameses (amb i sense esborrany).
  3. Superada la data límit.

Per blocar trameses el professor pot editar una tramesa concreta, per blocar-la o per permetre que es modifiqui

aquesta opció de blocatge pot ser interessant per anar blocant les trameses amb qualificació positiva i permetre la modificació de trameses de tasques que s'han de millorar. El professor també pot seleccionar les trameses que vol blocar i fer l'acció en grup.

Recordeu, si no teniu activa la data límit de la tramesa, és recomanable blocar aquelles trameses que l'alumnat no ha de modificar.

Encara que tingueu totes les tasques qualificades si un alumne torna a desar la seva tramesa (no blocada), amb modificacions o sense, us apareixerà la tasca com a pendent d'avaluar.

Tramesa de tasques en grup

En el cas que no s'activi l'esborrany, un alumne fa tramesa de la tasca en el botó Afegeix tramesa i tots els components del grup poden editar la tramesa. És important recordar que la qualificació de la tramesa no evita que aquesta pugui ser modificada pels alumnes. Una vegada qualificada la tramesa si els alumnes l'editen no observareu cap canvi en l'estat de la tramesa.


Quan habiliteu l'opció d'esborrany l'edició de la tramesa queda blocada automàticament quan un dels components del grup fa Trametre la tasca. Amb l'opció esborrany es pot seleccionar Requereix la tramesa de tots els membres del grup, en la que tots els components del grup han de fer Trametre tasca.