Permisos dels rols del professorat relacionats amb el qualificador

En els Moodles d'Àgora, el rol de professorat tutor té accés al qualificador amb les qualificacions de tot l'alumnat inscrit en el curs però no pot fer modificacions en el seu disseny. Si us fixeu en el menú d'Administració de les qualificacions podeu consultar les funcionalitats a les que té accés cada rol.

En la imatge següent podeu comparar els menús d'Administració de les qualificacions per als rols professorat editor i professorat tutor.