Configurar el seguiment i l'avaluació d'un curs


En el moment de posar en marxa un curs, quan ja teniu els continguts distribuïts al llarg dels diferents temes i encara no heu inscrit els vostres alumnes, heu de dissenyar el qualificador per afavorir un bon seguiment de l'alumnat.

Per accedir al qualificador feu: Bloc Configuració | Administració del curs | Qualificacions

Podeu identificar diferents apartats:

Escala de qualificació


Podeu definir escales que us permetin qualificar:

Activitats de registre:

 • No / Sí
 • No fet / Fet
 • No portat / Portat


Activitats qualitatives

 • Incomplet / Regular / Força bé / Molt bé
 • Novell / Aprenent / Avançat / Expert
 • No fet / Cal revisar / Fet
 • Exercicis no superat / Exercicis superat
 • Pràctiques no superat / Pràctiques superat
 • Geogebra no superat / Geogebra superat
 • Lectures no superat / Lectures superat


Activitats quantitatives
En el mètode de qualificació podeu seleccionar el valor màxim de la puntuació de l'activitat.

Categories

 • Trimestre no superat / Trimestre superat
 • Projecte no superat / Projecte superat
 • Curs no superat / Curs superat

Categories i Elements de qualificacions

En el qualificador tenim tots els elements vinculats directament amb les activitats amb les que s'ha seleccionat un mètode de qualificació. En el cas de les tasques sempre es genera l'element de qualificació, si no voleu que sigui visible el podeu amagar des de Categories i elements del qualificador.

A més d'aquests elements que podreu veure de manera automàtica en el qualificador del curs en podeu crear tots els que us siguin necessaris. En aquests nous elements podeu importar qualificacions des d'un full de càlcul, introduir les qualificacions manualment o definir un càlcul a partir d'altres elements del qualificador.

Els elements els podeu organitzar en categories. L'organització dels elements de qualificació en categories ens permet agregar-los i aplicar càlculs que ajudin a fer el seguiment de les qualificacions.

Així, en el qualificador tindreu:

Categories (aquelles que heu definit)
Elements (per defecte, vinculats a les activitats del curs)
Elements complementaris (per importar qualificacions, auxiliars de càlculs,…)

Càlculs en categories i elements


En les vistes del qualificador podeu definir una expressió que faci el càlcul de les qualificacions de l'alumnat. És possible afegir fórmules en les categories i en els elements de qualificació que afegiu manualment.

En el següent exemple les activitats tenen seleccionada una escala amb tres possibilitats: No fet / Cal revisar / Fet i en la categoria volem la qualificació amb l'escala Mòdul no superat / Mòdul superat.

En el nostre cas, activarem l'edició del llibre de qualificacions i farem clic en la icona de la calculadora del mòdul 3:

Per això cal que cada qualificació tingui un id

Seguiment amb la compleció de l'activitat

La compleció de les activitats us permet conèixer l'estat de les activitats que tenen aquesta funcionalitat configurada. La compleció pot ajudar a l'alumnat a veure de manera més immediata les activitats que requereixen la seva atenció. Podeu consultar la descripció de la compleció en aquest enllaç.


El professorat del curs pot consultar la compleció en l'informe de compleció de l'activitat o en l'informe de compleció del curs. Els sistema us permet configurar l'informe de compleció del curs amb una part de les activitats que tenen la compleció configurada.

En la imatge següent podeu veure l'informe de compleció del curs al que té accés el professorat.

Seguiment amb les dates de tramesa

En la configuració de l'activitat tasca podeu habilitar tres dates:

 • la d'inici de trameses Permet trameses des de
 • la d'inici del fora de termini Data de venciment
 • la de fi de trameses Data límit

Les tasques visibles que tenen habilitada la data de venciment apareixen en el bloc Resum del curs i com a esdeveniment en el calendari del curs. Així facilitem a l'alumnat el seguiment de les activitats que té pendents.


En aquest mateix bloc els alumnes poden consultar l'estat de fòrums, diaris, lliçons i qüestionaris.