Índex del bloc Seguiment, avaluació i qualificació


En aquest bloc presentem la informació necessària per fer el seguiment del treball de l'alumnat, la seva avaluació i la qualificació dels aprenentatges. El Moodle disposa de diferents eines per al seguiment, l'avaluació i la qualificació de la feina de l'alumnat.
 • Recordatoris de l'activitat del curs. Les dates de final de lliurament de les activitats s'afegeixen de manera automàtica com a esdeveniments en el calendari del curs. A més a més, els alumnes poden veure en el Resum del curs de la Pàgina inicial, l'actualitat del mateix relacionada amb les intervencions a fòrums, dates properes de lliuraments…
 • El sistema de "compleció". Serveix per informar al professorat i a l'alumnat de la realització i acabament de les activitats i recursos. La configuració d'aquesta eina permet que el seguiment es faci de forma més o menys automàtica segons el criteri de la persona que crea el curs.
 • Elements d'ajut a l'avaluació formativa. A través dels comentaris de la retroacció que es poden fer a determinades activitats, l'enviament de fitxers com a resposta a una tasca, la participació als fòrums, l'intercanvi entre l'alumnat,…
 • El sistema de qualificació. Aporta eines de qualificació de les activitats utilitzant escales, valors numèrics, desglossament de la qualificació a partir de criteris i graduació amb rúbriques. Algunes activitats es poden programar per realitzar la qualificació de manera automàtica, en altres serà imprescindible la intervenció del professorat.


En aquest bloc es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quines són les eines per al seguiment i l'avaluació que proporciona el Moodle?
 • Què és la compleció de les activitats i recursos i quina utilitat té?
 • Què és la restricció d'accés i quina utilitat té?
 • Quins elements podem utilitzar per a l'avaluació formativa?
 • Com es configura la qualificació d'una activitat?
 • Què és el qualificador i com funciona?


L'avaluació


En aquest bloc podeu consultar com es configuren els paràmetres relacionats amb l'entorn de qualificacions i la descripció de les funcionalitats relacionades amb la qualificació.

Per configurar l'entorn de qualificacions cal habilitar i/o configurar les següents funcionalitats:

 • Configuració del qualificador
 • Compleció de les activitats
 • Restricció d'accés
 • Dossier


El seguiment de l'aprenentatge de l'alumne el podeu dissenyar i fer amb:

 • Les qualificacions
 • Compleció del curs i de les activitats
 • Restricció d'accés
 • Els informes

L'avaluació formativa a través de la retroacció i comunicació amb l'alumnat la podeu fer amb:

 • Els elements indicats a l'apartat seguiment de l'aprenentatge
 • El sistema de retroacció disponible a cada activitat
 • La comunicació amb l'alumnat a través dels fòrums o de la missatgeria interna.
1.- Apartats amb conceptes i descripcions:

1.0- Seguiment de l'aprenentatge En aquest apartat trobareu les funcionalitats que ofereix el Moodle per gestionar el seguiment de l'activitat en el curs.

1.1- Paràmetres de configuració de l'entorn de qualificació En aquest apartat trobareu la descripció dels paràmetres relacionats amb l'entorn de qualificació.

1.2- Qualificador En aquest apartat trobareu la descripció de l'informe qualificador.

1.3- Informes de l'alumne En aquest apartat trobareu la descripció dels diferents informes i vistes on l'alumnat pot consultar el seguiment de les seves activitats.

1.4- Informes En aquest apartat trobareu la descripció dels informes als quals el professorat editor té accés per fer el seguiment dels participants del curs.

1.5- Qualificar activitats i recursos En aquest apartat trobareu com podeu qualificar els diferents tipus d'activitats que ens ofereix el Moodle. Quins són els apartats i paràmetres i les vistes que el professor editor té per introduir la puntuació de les activitats dels alumnes.

2.- Procediments relacionats amb els continguts d'aquest bloc:

3.- Aplicació: Exemples i propostes

4.- Preguntes freqüents