Com crear i editar una guia de qualificació?


La Guia de qualificació és un instrument d'avaluació avançada. Permet definir els criteris amb els que s'avaluarà l'activitat de l'alumnat. A cadascun dels criteris se li associa un valor numèric. Per aquest motiu, el camp Qualificació de l'edició de la tasca és recomanable que també tingui un valor numèric.


Per crear una guia de qualificació seguiu els següents passos:

  1. Crear i desar la tasca amb Guia de qualificació (com a mètode de qualificació)
  2. Crear la guia de qualificació vinculada a la tasca (des del menú lateral)
Administració de l'avaluació avançada

Administració de l'avaluació avançada


En el moment de crear una tasca no teniu accés a la configuració de l'avaluació avançada, per tant heu d'introduir els paràmetres de la tasca, seleccionar la guia de qualificació com a mètode de qualificació i fer clic a Desa els canvis i visualitza. En el menú lateral d'Administració de la tasca teniu l'enllaç per definir la guia de qualificació accedint a Administració | Administració de la tasca | Qualificació avançada | Defineix la guia de qualificació.Per definir la Guia de qualificació cal afegir criteris amb descripcions per a l'alumnat i per al professorat que avalua. També podeu afegir comentaris d'ús freqüent per facilitar l'avaluació dels diferents criteris.

Defineix una guia de qualificació.

Defineix una guia de qualificació.

Es pot fer visible la Guia de qualificació per orientar l'alumnat en el desenvolupament de les activitats. És interessant fer participar l'alumnat en la creació dels criteris que s'aplicaran en el moment d'avaluar les seves produccions.

Quan l'alumne/a accedeix a la seva tramesa pot veure els criteris de qualificació tal i com es mostra a la imatge següent.

Tramesa de l'activitat

Tramesa de l'activitat

El professor/a quan avalua l'activitat disposa de les indicacions que veu l'alumne/a en cadascun dels criteris, les descripcions per al professor/a, els espais per a la retroacció, els quadres per a les puntuacions i la ponderació dels criteris.

Qualificació de la tramesa

Qualificació de la tramesa

Una vegada definida la guia de qualificació, aquesta es podrà fer servir com a plantilla de noves guies de qualificació.

En el Moodle podem accedir a dos tipus de plantilles: les plantilles públiques i les privades. Les plantilles públiques són aquelles que ha compartit l'administrador del lloc, publicant el formulari com a plantilla del lloc. I les plantilles privades són les que ha creat cada usuari, plantilles pròpies a les que només pot accedir l'autor de la plantilla.

Quan voleu definir una guia de qualificació a partir d'una plantilla del moodle, seleccioneu la tasca on voleu fer servir la guia de qualificació i accediu a la Qualificació avançada del menú Administració de la tasca.


Des d'aquí podeu optar per definir una nova guia de qualificació o fer ús d'una plantilla.

Plantilla de guia de qualificació

Plantilla de guia de qualificació

Si feu servir una plantilla del lloc Moodle veureu les que ha pujat l'administrador; ara bé, si marqueu Inclou els meus formularis tindreu accés tant a les plantilles del lloc (plantilla compartida) com a les que heu definit per a alguna de les vostres tasques (formulari propi) amb guia de qualificació.

Plantilla de guia de qualificació

Plantilla de guia de qualificació