Escales i Lletres


Les escales permeten avaluar les activitats de l'estudiant de manera no numèrica.
L'administrador del lloc pot crear noves escales estàndards a nivell de lloc i així que siguin accessibles per a tots els cursos del lloc Moodle. També és possible que el professor editor afegeixi noves escales accessibles per als seus cursos.

Com a administrador del lloc podeu crear escales si feu: Administració del lloc | Qualificacions | Escales. El professor editor del curs pot afegir noves escales a un curs fent: Administració del curs | Qualificacions | Escales

El nom de l'escala ha de ser una frase que la identifiqui fàcilment: apareixerà a les llistes de selecció d'escales i als botons d'ajuda contextual.
L'escala es defineix com una llista ordenada de valors, que van des de la valoració mínima a la màxima. Per exemple:

Incomplet, Regular, Força bé, Molt bé

Quan s'afegeixen les qualificacions al qualificador, el sistema fa un procés d'estandardització de les valoracions i per a això al primer valor de l'escala li assigna el valor numèric 1, al segon 2, i així successivament.

Les escales també han d'incloure una bona descripció del que signifiquen i com han d'usar-se. Aquesta descripció apareix a les pàgines d'ajuda per a professors i estudiants.

Per editar les escales a nivell de lloc feu: Administració del lloc | Qualificacions | Escales
i per editar-les a nivell de curs feu: Administració de les qualificacions | Escales


Les escales es poden definir en les activitats avaluables en l'apartat d'edició de l'activitat de qualificació o de puntuació.

Escales de qualificació.

Escales de qualificació.

Podeu definir escales per qualificar les categories i el curs

Algunes de les escales poden tenir la seva aplicació en la qualificació de la categoria, per exemple:

  • trimestre no superat / trimestre superat
  • curs no superat / curs superat

Les lletres de qualificació són símbols emprats per a representar una gamma de qualificacions. Per exemple, "A" podria utilitzar-se per a representar qualificacions del 80% i superiors, "B" per a representar qualificacions entre el 70% i el 80%, "C" per a representar qualificacions entre el 50% i el 70%, i així successivament.
En els paràmetres del qualificador podeu establir com es veuran les qualificacions dels elements i les categories de qualificació.

Visualització de les qualificacions del qualificador

Visualització de les qualificacions del qualificador


En els paràmetres de les qualificacions del curs podeu determinar com es visualitzaran les qualificacions tant en el qualificador com en els informes que veuran professorat i alumnat.
Aquests paràmetres es poden establir com a opcions per defecte de forma predeterminada a nivell de lloc Moodle i es poden personalitzar a nivell de curs.
També podeu establir la qualificació per lletres només per a un dels elements de qualificació.