Definir una qualificació mínima per aprovar

Des del qualificador es poden editar els elements de qualificació i les categories per definir, entre altres aspectes, la qualificació mínima per aprovar.

Per fer-ho cal seguir el procediment següent:

Rol  Acció                                  Procés o aclariments                               Més informació
Professor editor Accedir al qualificador: Bloc Administració | Administració del curs | Qualificador
Professor editor Accedir a la Categories i elements del qualificador: Bloc Administració | Administració de les qualificacions | Administració | Categories i elements
Professor editor Obrir l'edició de l'element de qualificació corresponent: Columna Accions | Icona Edita | Mostra'n més | Qualificació per aprovar | escriure el valor desitjat | Desa els canvis