Taules de procediments relacionats amb el qualificador


Crear categories de qualificació

Rol  Acció                                  Procés o aclariments                               Més informació
Professor editor Crear categories dins del qualificador: Bloc Configuració | Administració del curs | Qualificador | Categories i elements | Afegeix categoria Icona
Professor editor Configurar la categoria: Posar nom de la categoria i definir paràmetres | Desa els canvis IconaCategories de qualificació