Apartat 5: InformesEn aquest apartat trobareu la descripció dels informes als quals el professorat editor té accés per fer el seguiment dels participants del curs.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quins són els informes que proporciona el Moodle?
 • On es poden consultar les qualificacions dels alumnes?
 • Totes les activitats presenten la mateixa informació?

Per activar els menús contextuals que donen accés als diferents tipus d'informes heu de seleccionar un dels cursos on sou professor/a editor/a. Seleccionat un dels vostres cursos, podeu anar als informes del curs i a Administració de les qualificacions.


Per habilitar els informes relacionats amb la compleció feu:

En els paràmetres del curs seleccioneu si en el seguiment de la compleció. En els paràmetres de compleció del curs


Per visualitzar aquests menús feu:

Informes del curs: amb un curs seleccionat, Administració | Informes

Administració de les qualificacions: Administració del curs | Qualificacions

Informes del curs

Informes del curs

Menú Administració de les qualificacions

Menú Administració de les qualificacionsAixí, el professorat editor per fer el seguiment de l'alumnat pot accedir a diferents informes que li proporciona el sistema del lloc Moodle.

 1. Els informes del curs
  • Compleció del curs
  • Registres
  • Registres en directe
  • Informe d'activitat
  • Participació al curs
  • Compleció de l'activitat
 2. Els informes de l'Administració de les qualificacions
  • Qualificador
  • Històric de qualificacions
  • Informe de competències
  • Informe global
  • Vista única
  • Informe d'usuari
 3. Vista personalitzada de qualificació
  • Diari
  • Tasca


Informes del curs


Amb els informes de la compleció del curs i de l'activitat podeu fer el seguiment de l'activitat de l'alumne independentment de que l'activitat permeti o no qualificació.

Compleció

Per accedir als informes de compleció de l'activitat feu: Bloc Compleció | Informes | Compleció del curs i Bloc Compleció | Informes | Compleció de l'activitat

A continuació teniu un exemple d'informe de la Compleció del curs (amb les activitats que seleccioneu)

I un informe de la Compleció de l'activitat (amb totes les activitats amb compleció)

Les línies contínues de les caixes indiquen que és l'alumne qui marca la compleció de l'activitat mentre que les línies discontínues mostren que la compleció té lloc de manera automàtica en funció dels criteris establerts pel professor editor.
Les marques verdes indiquen que la compleció depèn de la qualificació aprovada de l'activitat. Si aquesta no s'ha avaluat o està suspesa hi ha una creu vermella.

Per millorar la llegibilitat de l'informe podeu habilitar la data de compleció en la primera o l'última activitat amb compleció, això fa que la columna d'aquesta activitat es mostri amb color de fons.

En el cas de l'Informe de Compleció de l'activitat de la imatge anterior, l'útima activitat té la data S'espera que es completi el… habilitada. Quan la data actual és superior a la data habilitada canvia el color de fons de la columna.


Per habilitar la data de la compleció, en els paràmetres d'edició de l'activitat, aneu a l'apartat Compleció de l'activitat i habiliteu la data S'espera que es completi el…


Registres
En els informes de registres podeu consultar les accions que s'han produït en el vostre lloc.

Exemple de registre de l'última activitat en el lloc.

Exemple de registre de l'última activitat en el lloc.


Informe d'activitat
L'informe d'activitat mostra la mateixa informació que els Registres però de períodes de temps més prolongats.


Participació al curs

En l'informe de participació del curs podeu seleccionar una activitat del curs, el rol dels participants, el període de temps i el grup al que pertanyen els usuaris.

Informes de les qualificacions


En els informes de les qualificacions teniu accés a:

 • El qualificador: amb les activitats i categories i les seves qualificacions.
 • L'històric de qualificacions: mostra l'històric de qualificacions per a estudiants específics en unes dates determinades.
 • L'informe global: amb les qualificacions de tots els cursos on està inscrit un estudiant. L'estudiant pot consultar aquest informe de manera que pot visualitzar la qualificació de tots els seus cursos i accedir al qualificador de cada un dels qualificadors.
 • La vista única: permet rectificar i/o excloure una activitat per a diferents estudiants.
 • L'informe d'usuari: mostra el butlletí amb les qualificacions del curs.


El qualificador és l'informe per excel·lència on el professor editor pot consultar l'estat de les qualificacions. Si us fixeu a la part superior dreta podeu activar l'edició. Quan l'edició està activa es poden modificar les qualificacions .

La modificació de les qualificacions directament en el qualificador és una acció que s'ha de fer amb prudència donat que les modificacions bloquegen la qualificació des de les vistes específiques de les activitats.

Informe qualificador

Informe qualificador

Per configurar el qualificador podeu consultar l'apartat del qualificador d'aquest mateix bloc.

Vista única

La vista única permet actualitzar de manera ràpida les qualificacions d'un element de qualificació: activitat o categoria. Seleccionat un dels elements podeu habilitar el camp Rectifica i modificar la qualificació i la retroacció de la mateixa.

La rectificació de les qualificacions fa que aquestes quedin blocades i no responguin als càlculs introduïts al qualificador. Aquesta és equivalent a la modificació de qualificacions directament en el qualificació amb l'edició activa. Tant la rectificació com l'edició del qualificador la pot realitzar el professorat editor.

Vista única

Vista única

Fixeu-vos que hi ha una columna Exclou, les qualificacions excloses no es consideren en els càlculs del qualificador.

En el peu de la vista única disposeu d'un filtre que us permet introduir un valor específic a totes les qualificacions buides.

Qualificacions buides

Qualificacions buides

Vista personalitzada de qualificacióEn algunes activitats com el Diari i la Tasca hi ha una vista específica que facilita la qualificació dels alumnes:

Vista que el professor editor té del diari

Vista que el professor editor té de la tasca

Si configureu en els Paràmetres comuns de mòduls del diari el mode de grup com a Grups separats podreu filtrar els grups de l'agrupament que hi poseu

Vista de qualificació trameses

Vista de qualificació trameses

La tasca és l'activitat que disposa de més varietat de paràmetres amb els que podeu personalitzar trameses en grup, en diferents formats, amb retroaccions i comentaris de l'alumne i el professor…

En la imatge anterior podeu veure la vista que ofereix el Moodle per fer la qualificació de les tasques. Si habiliteu la qualificació ràpida podeu editar directament tant la qualificació com la gestió de les trameses i els comentaris.

La qualificació ràpida no permet la qualificació avançada ni la qualificació en grup dels alumnes.