Apartat 4: Informes de l'alumneEn aquest apartat trobareu la descripció dels diferents informes i vistes on l'alumnat pot consultar el seguiment de les seves activitats.
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Un/a alumne/a, com pot consultar els resultats de les seves activitats?
 • Com visualitza l'alumne/a la compleció de les activitats?
 • Com es pot fer participar l'alumnat en el seguiment de la compleció de les activitats?

Un/a alumne/a participant d'un curs de Moodle pot fer el seguiment de la seva avaluació i qualificació en els següents informes i vistes:

 1. Els informes de l'Administració de les qualificacions
  • Informe global
  • Informe d'usuari
 2. Progrés de compleció
  • Caixa de marques de compleció
  • Bloc Autocompletat
  • Bloc Estat de compleció del curs
  • Detall del progrés de la compleció
 3. Vista personalitzada de qualificació
  • Diari
  • Tasca

Informes de l'Administració de les qualificacions


Per visualitzar els informes l'alumne/a ha de fer:

 1. Seleccionar un dels cursos on està inscrit
 2. Administració del curs | Qualificacions
Informes de l'alumne

Informes de l'alumne


Els informes als quals té accés l'alumne/a com a participant d'un curs del Moodle són:

L'Informe global
L'informe global mostra el llistat d'enllaços als cursos en els que està inscrit l'alumne/a i la qualificació del curs.

L'Informe d'usuari
L'informe d'usuari proporciona la informació del qualificador.


En l'informe d'usuari l'alumne/a pot veure totes les seves qualificacions.

Informe d'usuari

Informe d'usuari


En aquest informe l'alumne/a pot veure les categories i els elements de qualificació creats pel professor editor en el qualificador.


A més a més, en els Paràmetres del curs podeu configurar la manera en què us interessa mostrar les qualificacions: lletra/real, percentatge, retroacció …


Per accedir als Paràmetres del curs feu:
Administració del curs | Qualificacions i Administració de les qualificacions | Paràmetres del curs.Progrés de compleció


Caixes de marques de compleció

La vora de la caixa pot ser en línia contínua quan l'alumne ha de prémer si pensa que té l'activitat finalitzada. Veureu una línia discontínua quan la compleció es fa de forma automàtica en el moment en què es compleixen les condicions establertes pel professor.

Caixes de marques de compleció

Caixes de marques de compleció

La marca de color blau indica que l'activitat s'ha finalitzat i la compleció s'ha fet de manera automàtica.
Quan en la compleció s'inclou el criteri de qualificació i introduiu una qualificació per aprovar diferent de zero, la marca pot ser de color verd o una creu de color vermell. El color verd indica que l'activitat s'ha finalitzat i que té qualificació positiva. La creu vermella indica que està pendent de qualificar o que la qualificació és negativa.

El bloc Progrés de la compleció permet a l'alumnat fer el seguiment de l'estat de la compleció del curs. La presentació de la informació és diferent en funció del rol de l'usuari. La imatge següent mostra la vista del bloc que té l'alumne.

Com a professors editors podeu fer el seguiment de la compleció de les activitats i del curs. En aquest cas haureu d'activar els blocs que estan relacionats: el bloc Autocompletat i el bloc Estat de compleció del curs.

Blocs de seguiment de la compleció de l'alumne

Blocs de seguiment de la compleció de l'alumne
En el bloc Autocompletat l'alumne/a indica que dóna el curs per finalitzat. Perquè aquest bloc es pugui activar cal que en els paràmetres de la compleció sigui necessària l'autocompleció per part de l'alumne/a.

En el bloc Estat de compleció del curs l'alumne/a pot veure l'estat dels criteris que s'han establert en la configuració de la compleció. Si us hi fixeu, en la part inferior d'aquest bloc hi ha un enllaç al Detall del progrés de la compleció del curs.

Vista personalitzada de qualificacions


En algunes de les activitats com el Diari i la Tasca l'alumne/a pot consultar l'avaluació i la qualificació i l'estat de la tramesa en una vista específica:

Vista que té l'alumne per al seguiment d'una tasca

Vista que té l'alumne per al seguiment d'un diari