Activitats avançadesAl llarg d'aquest bloc trobareu informació sobre sis tipus d'activitats que es poden crear al Moodle 2 d'Àgora. La selecció s'ha fet tenint en compte que siguin activitats avançades des del punt de vista de la seva creació i gestió.

Les pàgines principals són accessibles des del menú de navegació que hi ha a la part superior i aporten la descripció del tipus d'activitat i els mòduls de configuració, així com enllaços a altres pàgines vinculades que concreten els procediments de creació i configuració de l'activitat, mostren exemples d'aplicació a l'aula, enllacen a pàgines externes amb més informació,… Aquests enllaços s'obren en una pàgina emergent per evitar perdre el fil de la lectura de la pàgina principal.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Com es crea i configura cadascuna de les activitats?
  • Quins conceptes hem de conèixer per configurar les activitats?
  • On podem trobar exemples d'activitats?1.- Apartats amb conceptes i descripcions:

1.0- Introducció i Tipus d'activitats disponibles al Moodle d'Àgora Trobareu, en primer lloc, una breu explicació sobre el concepte d'activitat dins del Moodle i posteriorment una taula on es relacionen les activitats d'aquest bloc amb una breu descripció i l'accés a la pàgina amb les concrecions de cadascuna d'elles.

1.1- Qüestionari

1.2.- Enquesta

1.3.- Bases de dades

1.4.- Lliçó

1.5.- Geogebra

1.6.- Eina externa

1.7.- Scorm

1.8.- Taller

1.9.- Elecció de grup

2.0.- Questionnaire