Fòrums i debats restringits

Una opció que ens permet el moodle és la de limitar la disponibilitat o accés a una activitat fòrum o a un dels seus debats.

En el cas en què us interessi afegir un fòrum només per a una part dels participants, feu:

  1. Afegir un nou agrupament
  2. Incloure tots els grups en els que teniu els participants que han de veure el fòrum en l'agrupament.
  3. En "Paràmetres comuns de mòduls":
    1. Seleccionar mode de grups separats
    2. Seleccionar l'agrupament que acabeu de crear

Si el que us interessa és limitar l'accés a un dels debats d'un fòrum, feu:

  1. En paràmetres comuns de mòduls seleccionar mode de grups
  2. Afegir un nou tema de debat
  3. En el paràmetre grups seleccioneu el grup que ha de veure el debat