Índex del bloc Activitats inicialsAl llarg d'aquest bloc trobareu informació sobre sis tipus d'activitats que es poden crear al Moodle 2 d'Àgora. La selecció s'ha fet tenint en compte que siguin activitats fàcils de crear i configurar i que entre les sis permetin realitzar diferents tipus de treballs a l'aula.

A més de les activitats que es mostren en aquest bloc hi ha altres que poden resultar més complexes de crear i configurar.

Les pàgines principals són accessibles des del menú de navegació que hi ha a la part superior i aporten la descripció del tipus d'activitat i els mòduls de configuració, així com enllaços a altres pàgines vinculades que concreten els procediments de creació i configuració de l'activitat, mostren exemple d'aplicació a l'aula, enllacen a pàgines externes amb més informació,… Aquests enllaços s'obren en una pàgina emergent per evitar perdre el fil de la lectura de la pàgina principal.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Quines activitats es poden crear en el Moodle 2 de manera senzilla?
  • Com es crea i configura cadascuna de les activitats?
  • Quins conceptes hem de conèixer per configurar les activitats?
  • On podem trobar exemples d'activitats?1.- Apartats amb conceptes i descripcions:

1.0- Introducció i Tipus d'activitats disponibles al Moodle d'Àgora Trobareu, en primer lloc, una breu explicació sobre el concepte d'activitat dins del Moodle 2 i posteriorment una taula on es relacionen les activitats d'aquest bloc amb una breu descripció i l'accés a la pàgina amb les concrecions de cadascuna d'elles.

1.1- Activitat Tasca Es tracta d'una de les activitats més versàtils del Moodle, serveix per proposar una feina a l'alumnat i posteriorment qualificar-la tant individualment com en grup. Segons la configuració de la tasca, l'alumnat haurà de fer la feina fora de l'entorn Moodle i aportar-la presencialment o bé lliurar-la com a fitxer adjunt. També permet que l'alumnat elabori una pàgina dins de l'entorn, fent treball en línia. També es possible lliurar fitxers des de repositoris virtuals com Google Drive o altres.

1.2.- Activitat Fòrum Per realitzar debats entre els participants d’un curs, d’un lloc Moodle, d’un grup de treball, etc.

1.3.- Activitat Diari Consisteix en una pàgina que cada alumne ha d'anar omplint i sempre està visible per al professorat. Pot ser útil per obtenir retroaccions individuals de cada estudiant.

1.4.- Activitat Glossari L’activitat glossari serveix per crear i mantenir definicions, com un diccionari generat amb les aportacions dels participants, fer un llistat d'adreces web URL,… En un curs es poden fer tants glossaris com es vulgui i també permet crear un de principals i relacionar-lo amb altres secundaris que l'alimentaran.

1.5.- Activitat JClic Permet inserir activitats a partir de les que s'hi hagin creat amb el JClic, tant si les tenim en local com les disponibles a la ZonaClic. Segons la configuració del JClic es podrà recollir els resultats obtinguts per l'alumnat (temps utilitzat a cada activitat, intents, encerts…).

1.3.- Activitat Wiki Per afegir i editar una col·lecció de pàgines web que pengen d'una pàgina principal. Una wiki pot ser de col·laboració, on tothom té la possibilitat d'editar o individual, on cada un té la seva pròpia wiki que només ell/a pot editar. A mesura que es van desant noves versions el Moodle va fent còpies per mantenir una història de les versions anteriors de cada pàgina en el wiki, enumerant les edicions realitzades per cada participant.

2.- Procediments relacionats amb els continguts d'aquest bloc:3.- Aplicació: Exemples i propostes