Exemples d'activitats Tasca


Les activitats de tipus Tasca disposen de molts elements de configuració que permeten utilitzar-les per proposar feines de diferents tipus.

En aquesta pàgina trobareu exemples de configuració de tasques.


Proposta de feina per fer fora del Moodle
Proposta de feina per fer fora del Moodle:

Aquesta activitat Tasca pot servir per proposar o encomanar una feina que l'alumnat haurà de fer fora de l'espai Moodle, per exemple:

 • Aportar material específic per a fer una activitat a l'aula
 • Construir un objecte amb cartolina
 • Portar un full d'autorització signat pels pares o tutors,…

L'avantatge d'incloure aquesta activitat dins del Moodle és que ens permet qualificar-la amb una escala, per exemple NO FET / FET, segons es constati que l'activitat ha estat feta o no dins del termini estipulat.

A la configuració de la tasca s'han triat els paràmetres següents:


Els comentaris de la tramesa permeten a l'alumnat afegir un comentari per al professor. Per exemple la justificació del perquè no ha fet la tasca. Els comentaris de retroacció serveixen perquè el professor faci comentaris per l'alumne.

Proposta de creació d'un document que es trametrà a través del Moodle
Proposta de creació d'un document que es trasmetrà a través del Moodle. Aquest exemple d'activitat ens permet proposar una feina on l'alumnat haurà de generar un fitxer fora de l'espai Moodle i posteriorment trametre'l al professor a través del Moodle. Pot ser un fitxer de text, un full de càlcul, una presentació de diapositives, una imatge,…

La qualificació la fa manualment el professor a partir de la revisió del fitxer rebut i pot definir un valor numèric vinculat a una rúbrica o a una guia de qualificació.

A la configuració de la tasca s'ha seleccionat:

Dins del mòdul de Tipus de la tramesa:

 • Trameses de fitxer = SI
 • Quantitat màxima de fitxers carregats = 1

Dins del mòdul Qualificació:

 • Qualificació = 100
 • Mètode de qualificació = Guia de qualificació


Proposta de creació d'una pàgina dins del Moodle i d'un fitxer extern
Proposta de creació d'una pàgina dins del Moodle i d'un fitxer extern
En aquesta activitat es proposa a l'alumnat que confeccioni una pàgina dins del Moodle que posteriorment es pugui publicar a la revista del centre docent.

L'alumnat haurà de generar una pàgina utilitzant l'editor del Moodle i a més trametre un fitxer creat amb una aplicació externa com el LibreOffice, Drive de Google, vídeo,…

La qualificació la farà manualment el professor a partir de la revisió de la pàgina i el fitxer rebut i s'ha configurat de manera que es posarà un valor numèric amb l'ajut d'una rúbrica.

A la configuració de la tasca s'ha seleccionat:

Dins del mòdul de Tipus de la tramesa:

 • Text en línia = SI
 • Trameses de fitxer = SI
 • Quantitat màxima de fitxers carregats = 1

Dins del mòdul Qualificació:

 • Qualificació = 100
 • Mètode de qualificació = Rúbrica

Proposta de creació d'un document en grup que es trametrà a través del Moodle
Proposta de creació d'un document que es trametrà en grup a través del Moodle.

Aquest exemple d'activitat ens permet proposar una feina on l'alumnat haurà de treballar en grup per generar un document col·laboratiu fitxer fora de l'espai Moodle i posteriorment trametre'l al professor a través del Moodle. Pot ser un fitxer de text, un full de càlcul, una presentació de diapositives, una imatge,…

La qualificació la fa manualment el professor a partir de la revisió del fitxer rebut i pot definir un valor numèric vinculat a una rúbrica o a una guia de qualificació. Es pot configurar de manera que el fitxer no es consideri com a tramès fins que cada alumne del grup l'hagi validat individualment i també que la qualificació assignada es copiï al qualificador de cadascun d'ells.A la configuració de la tasca s'ha seleccionat:

Dins del mòdul de Paràmetres de la tramesa:

 • Requereix que l'estudiant faci clic al botó Tramet = SI
 • Requereix que els estudiants acceptin el compromís de tramesa = SI

Dins del mòdul de Paràmetres de la tramesa en grup:

 • Els estudiants trameten en grups = SI
 • Requereix la tramesa de tots els membres del grup = SI
 • Agrupament pels grups d'estudiants = 2esogt (Cal crear un agrupament al nostre Moodle per assignar tasques als grups de treball)

Dins del mòdul de Tipus de tramesa:

 • Trameses de fitxer = SI
 • Quantitat màxima de fitxers carregats = 1

Dins del mòdul Qualificació:

 • Qualificació = 100
 • Mètode de qualificació = Guia de qualificació

Dins del mòdul Paràmetres comuns de mòduls

 • Mode de grups = Grups separats
 • Agrupament = 2esogt (Cal crear un agrupament al Moodle per assignar tasques als grups de treball)


Per trobar més exemples d'activitats podeu fer cerques de cursos a Alexandria: http://alexandria.xtec.cat/