Procediment per crear i configurar una activitat de tipus Wiki

Els mòduls de compleció de l'activitat i accés condicional han de ser activats prèviament per la persona que administra o gestiona el lloc Moodle, accedint amb el rol corresponent

Rol Acció Procés o aclariments Més informació
Administrador Activar la restricció d'accés: Bloc Administració | Administració del lloc | Característiques avançades: | Habilitar l'accés condicional | Habilitar la compleció Característiques avançades
Professor editor Accedir al curs: Navegació | els meus cursos | nomdelcurs Creació de curs
Professor editor Activar edició: Bloc Administració | Administració del curs | Activa edició
Professor editor Afegir una activitat: Afegeix una activitat o un recurs | Wiki | Afegeix Activitat wiki
Professor editor Configurar: Paràmetres generals: Nom, descripció, nombre d'entrades, tipus de glossari, format de visualització,… Paràmetres generals
Paràmetres del wiki Paràmetres del wiki
Paràmetres comuns de mòduls: Visualització Paràmetres comuns de mòduls
Restriccions d'accés: per data, per qualificació, per camp d'usuari, per activitat completada,… Restriccions d'accés
Compleció de l'activitat: per qualificació, per visualització,… La compleció