Procediment per crear i configurar una activitat de tipus Diari

Els mòduls de Compleció de l'activitat i d'accés condicional han de ser activats prèviament per la persona que administra o gestiona el lloc Moodle, accedint amb el rol corresponent

Rol Acció Procés o aclariments Més informació
Administrador Activar la restricció d'accés: Bloc Administració | Administració del lloc | Característiques avançades: | Habilitar l'accés condicional | Habilitar la compleció Característiques avançades
Professor editor Accedir al curs: Navegació | els meus cursos | nomdelcurs IconaCreació de curs
Professor editor Activar edició: Bloc Administració | Administració del curs | Activa edició
Professor editor Afegir una activitat: Afegeix una activitat o un recurs | Diari | Afegeix Activitat diari
Professor editor Configurar: Paràmetres generals: Nom, pregunta del diari Paràmetres generals
Qualificació: escala, valors, categoria Qualificació
Paràmetres comuns de mòduls:Sense grup, grups separats, agrupament,… Paràmetres comuns de mòduls
Restriccions d'accés: per data, per qualificació, per camp d'usuari, per activitat completada,… Restriccions d'accés
Compleció de l'activitat: per qualificació, per visualització,… La compleció