Procediment per crear i configurar una activitat de tipus Fòrum

Els mòduls de compleció de l'activitat i accés condicional han de ser activats prèviament per la persona que administra o gestiona el lloc Moodle, accedint amb el rol corresponent

Rol Acció Procés o aclariments Més informació
Administrador Activar la restricció d'accés: Bloc Administració | Administració del lloc | Característiques avançades: | Habilitar l'accés condicional | Habilitar la compleció Característiques avançades
Professor editor Accedir al curs: Navegació | els meus cursos | nomdelcurs Creació de curs
Professor editor Activar edició: Bloc Administració | Administració del curs | Activa edició
Professor editor Afegir una activitat: Afegeix una activitat o un recurs | Fòrum | Afegeix Activitat fòrum
Professor editor Configurar: Paràmetres generals: Nom, informació, tipus de fòrum, subscripció,… Paràmetres generals
Llindar de missatges per blocar: Durada del fòrum, número màxim d'intervencions Llindar de missatges per blocar
Qualificació i puntuacions: escala, valors,… Qualificació i puntuacions
Paràmetres comuns de mòduls:Sense grup, grups separats, agrupament,… Paràmetres comuns de mòduls
Restriccions d'accés: per data, per qualificació, per camp d'usuari, per activitat completada,… Restriccions d'accés
Compleció de l'activitat: per qualificació, per visualització,… La compleció